Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.


Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)της ΔΕΗ θεσπίζει υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνονται τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης, δηλαδή: - από 1000kWh για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης αυξάνεται σε 1400kWh. - από 1200kWh για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης αυξάνεται σε 1600kWh. Επιπλέον, για τα άτομα με αναπηρία αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο στο ίδιο επίπεδο με αυτό των τριτέκνων. Η ένταξη στο ΚΟΤ γίνεται για ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος και θα πρέπει ο καταναλωτής να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες με βάση την εκκαθαρισμένη, κατά το προηγούμενο έτος, φορολογική του δήλωση. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών � συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Όσοι είναι άνεργοι (για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών � συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: Όσοι είναι άτομα με αναπηρία ≥67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία ≥67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου που προβλέπεται για τους γονείς τριών τέκνων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου. Δικαιολογητικά Η υποβολή της αίτησης γίνεται στα ΚΕΠ από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ και στο τηλέφωνο 210 9298000. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για υποβολή στην ιστοσελίδα ή τηλεφωνικά) είναι: -Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος (απαιτείται η δεύτερη σελίδα που αφορά τα δημοτικά τέλη κλπ) με ημερομηνία έκδοσης οπωσδήποτε μεταγενέστερη της 27/9/2010. - ΑΦΜ του αιτούντος και του/της συζύγου. -Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για υποβολή στα ΚΕΠ Τα παραπάνω και επιπλέον: - Ταυτότητα δικαιούχου ή, αν υποβληθεί η αίτηση από τρίτο πρόσωπο, ταυτότητα του τρίτου και εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον δικαιούχο.


Πηγή: Σοφοκλέους in


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου