Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Σχέδιο «Καλλικράτης» για ΑΕΙ-ΤΕΙ.


Συγχωνεύσεις σχολών περιφεριακών πανεπιστημίων και «λουκέτα» σε 60 τμήματα περιφερειακών ΤΕΙ χαμηλής ζήτησης προβλέπει το σχέδιο τύπου «Καλλικράτη» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με ένα πρώτο σχεδιασμό που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και αξιολόγησης, θα καταργηθούν περιφερειακά τμήματα ΤΕΙ, θα γίνουν συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ και πολλές σχολές θα προσαρτηθούν σε άλλες ομοειδούς επιστημονικού αντικειμένου. Ψηλά στον κατάλογο των υπό κατάργηση τμημάτων αναμένεται ότι θα είναι τμήματα ΤΕΙ, τα οποία έχουν πολύ χαμηλή ζήτηση και μικρό αριθμό αποφοίτων. Σε συγχώνευση θα οδηγηθούν πανεπιστήμια με μεγάλη διασπορά τμημάτων και αλληλοεπικαλύψεις επιστημονικού αντικειμένου (Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, ιΔυτικής Μακεδονίας). Η ναδιάρθρωση του χάρτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκεται να ολοκληρωθεί σε μία τριετία, με στόχο τον εξορθολογισμό λειτουργίας, τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών και την εξοικονόμηση πόρων.


Πηγή: Σοφοκλέους in


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου