Τρίτη 29 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.


 Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Πύλου Την προγραμματική σύμβαση για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Πύλου προσυπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλου, είναι 3.601.626 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου μήκους 4.860 μ. στο ανατολικό τμήμα της Πύλου, εσωτερικού δικτύου μικρού μήκους στη Γιάλοβα καθώς και κεντρικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Γιάλοβας στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Πύλου μήκους 7.590μ. Επίσης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη θα κατασκευαστούν και τρία αντλιοστάσια . Με την κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο της Πύλου, με το οποίο μελλοντικά προβλέπεται να συνδεθεί και ο αγωγός λυμάτων της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Πύλου, που είναι υπό κατασκευή.  Ολοκληρώνεται το δίκτυο τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης Υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσο Αποστολόπουλο και τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτη Μπούρα η προγραμματική σύμβαση για την επέκταση και ολοκλήρωση του έργου της τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) με συνολικό προϋπολογισμό 12.534.366 ευρώ και περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου της τηλεθέρμανσης στη Μεγαλόπολη, που θεωρείται απαραίτητη για την μεγιστοποίηση του οφέλους της λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος από ενεργειακή και οικονομική άποψη. Η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλει ακόμη στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων σε μια ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την εύκολη, γρήγορη και οικονομική σύνδεση όλων όσων επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου