Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - FEDORA '' Modern Times: Counseling in the 21st Century''


Σας ενημερώνουμε ότι στo πλαίσιο φιλοξενίας του Θερινού Σχολείου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συμβούλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – FEDORA - με θέμα «Modern Times: Counseling in the 21st Century», το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιθυμεί να δημιουργήσει κατάλογο με τα ξενοδοχεία της πόλης των Ιωαννίνων στα οποία θα μπορούν να μείνουν οι σύνεδροι. Το Θερινό Σχολείο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 Ιουνίου 2011. Καλούνται οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθεί η ξενοδοχειακή τους μονάδα στον εν λόγω κατάλογο, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την αποστολή σχετικής επιστολής στη Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Fax: 26510 09095, e-mail: info@fedorasu2011.eu) το αργότερο μέχρι τις 17 Απριλίου 2011. Στην επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής: - Κατηγορία της ξενοδοχειακής μονάδας - Οι τιμές μονόκλινου και δίκλινου δωματίου για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα - Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της ξενοδοχειακής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 26510 07978 ή με e-mail στο info@fedorasu2011.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου