Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Με δεκατέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη και δυο επερωτήσεις συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, στη μια το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου, στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Επερωτήσεις: α)του Επικεφαλής της Παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Δημ.Δεσύλλα και β) του Επικεφαλής της Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Κων. Παπακωνσταντίνου, σχετικά με παρεμβάσεις στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση πρότασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 2. Έγκριση σκοπιμότητας επιχορήγησης του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» για την κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας του προσωπικού στελέχωσής του και μέρους των λειτουργικών δαπανών του. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος) 3. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, λόγω μεταφοράς της αρμοδιότητας ανέγερσης σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος ) 4. Έγκριση και αποδοχή υλοποίησης έργων που έχουν κατακυρωθεί στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ, σχετικά με κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος ) 5. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο ««Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα – INSTALL». (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 6. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο «BUS-GR: Building up skills – Greek platform and roadmap for the building workforce qualification on energy efficiency and renewable energy» - Εκπόνηση εθνικού στρατηγικού σχεδίου χαρτογράφησης και εξειδίκευσης προσόντων του εργατικού δυναμικού στο τομέα των κτιριακών κατασκευών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 7. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο «InCompass: Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών, για την οικονομική βιωσιμότητα δημιουργικών επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων». (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 8. Εκκαθάριση της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Νομαρχιακή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας (Ν.Ε.Π.Α.)» και ορισμός δυο εκκαθαριστών ορκωτών ελεγκτών λογιστών. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος) 9. Πρόσληψη επτά (07) ατόμων για το χειρισμό μηχανημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας κ. Βασ. Αντωνόπουλος ) 10. Έγκριση τροποποίησης της 76/2012 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την μελέτη: «Επικαιροποίηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του τόπου Κοινοτικής Σημασίας – Ζώνης Ειδικής Προστασίας GR230002: ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΦΟΛΟΗΣ». (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαρ. Καφύρας ) 11. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ασφάλιση κτηρίου, αυτοκινήτων και μηχανημάτων Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 31.12.2012. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας κ. Βασ. Αντωνόπουλος ) 12. Έγκριση και αποδοχή υλοποίησης έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης- LEONARDO DA VINCI, Δράση Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας», με τίτλο: “Reintroduction Upon Rural Agricultural Lands for Innovative Training for Entrepreuners on Return”» από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π. Ε. ΑΧΑΪΑΣ. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος ) 13. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας. (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεώργιος Γεωργιόπουλος) 14. Ορισμός τόπου της επόμενης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, εκτός της έδρας της Περιφέρειας. (εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κων/νος Καρπέτας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου