Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

Τον δρόμο της υλοποίησης παίρνει, πλέον, το έργο αποκατάστασης των ζημιών στον Ιερό Ναό Παντανάσσης στην Πάτρα το οποίο, ως γνωστόν, από τις 10 Ιουλίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 3.350.000 ευρώ. Την Πέμπτη υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης του έργου. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ η χρονική διάρκεια υλοποίησης του ορίζεται στους 20,5 μήνες ενώ δικαιούχος του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστηλώσεων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο, όπως αναφέρεται στο Τεχνικό Δελτίο που υπεβλήθη, αφορά στη στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Παντανάσσης. Υπενθυμίζεται ότι ο ναός είναι κηρυγμένο μνημείο (ΦΕΚ 58/Β, 21-2-1986) ως χαρακτηριστικό σημείο της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Πατρινής Μπελ Εποκ. Ο ναός της Παντάνασσας θεμελιώθηκε το 1847, αποτελείται από τρία μέρη, τον κυρίως ναό, σχήματος ορθογωνίου και τους δυο ογκώδεις πύργους των καμπαναριών, η δε κάτοψη ακολουθεί την μορφή της τρίκλιτης βασιλικής με πολλά στοιχεία νεοκλασικισμού. Αρχιτέκτων του ναού ήταν ο Κωνσταντίνος Φρεαρίτης, πρώτος πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ στα σχέδια έγιναν μεταβολές από τον Λύσσανδρο Καυτατζόγλου. Όπως είναι γνωστό ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές απ’ τον σεισμό του 2008 και, κατά το Τεχνικό Δελτίο του έργου, οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι: -Κατασκευή συστήματος αφανών ανοξείδωτων αγκυρίων στους περιμετρικούς τοίχους και στα κωδωνοστάσια, σε όλο το μήκος τους και σε τρεις στάθμες. -Κατασκευή εμφανών ανοξείδωτων ελκυστήρων και κατασκευή αρμολογημάτων με κονίαμα φυσικής υδραυλικής ασβέστου. -Εφαρμογή ενεμάτων φυσικής υδραυλικής ασβέστου, σύνδεση των παραστάδων με τους τοίχους με λίθινα και μεταλλικά κλειδιά συρραφής, αγκύρωση επί των τοίχων των ξύλινων δοκών της στέγης και του δαπέδου του γυναικωνίτη, με τοποθέτηση μεταλλικών αγκυρίων. -Επίσης, εργασίες αντικατάστασης των ξύλινων στοιχείων της στέγης και του δαπέδου του γυναικωνίτη, ανακατασκευής των εξωτερικών επιχρισμάτων και προεξοχών, στερέωσης και αποκατάστασης των ρωγμών του ζωγραφικού διακόσμου, μερικής αντικατάστασης της επικάλυψης στέγης κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου