Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι η ρύθμιση όλων των οφειλών (Ύδρευση, παραβάσεις ΚΟΚ, μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, κ.λ.π.) που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 9 τον Ν. 4071/12, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, ισχύει μέχρι την Παρασκευή 5-10-2012.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση ισχύει για βασικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 10.000,00 € όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000,00 € όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφ’ άπαξ καταβολή του ποσού και απαλλαγή από το 100 % των προσαυξήσεων ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις ήτοι:
1) 2-12 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 90 %
2) 13-24 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 75 %
3) 25-36 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 60 %
4) 37-48 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 45 %
5) 49-60 δόσεις απαλλαγή προσαυξήσεων 25%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου