Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ευχές του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γ. Παναγιωτόπουλου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2012-2013.


Η νέα σχολική χρονιά 2012-2013 αναμφισβήτητα ξεκινά στο μέσο μιας περιόδου η οποία χαρακτηρίζεται από έντονους προβληματισμούς για τις νέες προκλήσεις που όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες στη ζωή του τόπου μας έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων επηρεάζοντας τη σχολική πραγματικότητα. Ωστόσο η ορθολογική και συνετή διαχείριση των καταστάσεων, μέσω της σκληρής δουλειάς και της ανάληψης πρωτοβουλιών, οδηγεί στην επιτυχή αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Η εκκίνηση κάθε σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί την αφετηρία νέων ελπίδων και νέων προσδοκιών καθώς η παιδεία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά και θεμελιώδη παράγοντα ανάπτυξης και διαμόρφωσης ενεργών πολιτών ικανών να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες εθνικές αλλά και υπερεθνικές προκλήσεις.Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας έχει καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει η νέα χρονιά με τον πιο ομαλό τρόπο. Σκοπός της είναι η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Απευθυνόμενος στους μαθητές θα ήθελα να τους επισημάνω ότι το σχολείο είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα αποκτήσουν γνώσεις, θα αναπτύξουν δεξιότητες, θα καλλιεργήσουν το χαρακτήρα τους και θα αποκτήσουν εφόδια που θα τους ανοίξουν νέους ορίζοντες στη ζωή τους. Τους εύχομαι το πέρασμά τους από τις σχολικές αίθουσες να αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία για πρόοδο, δημιουργία και αυτοανάπτυξη.
Στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος θέλω να τονίσω την ανάγκη επιστράτευσης όλων των αποθεμάτων της ευαισθησίας και της ψυχικής και πνευματικής δύναμής τους, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από τις καθημερινές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις. Τους ζητώ να διατηρήσουν την αισιοδοξία, την υπομονή, την όρεξη και τον υψηλό επαγγελματισμό από τον οποίο διακρίνονται για να οδηγήσουν τους μαθητές στο χτίσιμο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης με το σχολείο και να τους στηρίξουν στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις καθημερινές απαιτήσεις του. Τους υπενθυμίζω ότι η λήψη πρωτοβουλιών, η συνεχής επιμόρφωση, η επαγγελματική ανάπτυξη και η επιστημονική κατάρτιση αποτελούν ισχυρά εφόδια στο έργο τους και τους εύχομαι δύναμη και επιτυχίες στα πλαίσια της ολοκλήρωσής του.
Στις οικογένειες των μαθητών οι οποίες καλούνται να τους στηρίξουν μέσα σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, θέλω να τις ενθαρρύνω να συνεχίσουν να παρέχουν ένα σταθερό και ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον στους μαθητές και να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας τους με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο. Τους εύχομαι να διατηρήσουν ακέραιο το ηθικό και το κουράγιο τους ώστε να ανταπεξέλθουν στην αυξημένη δυσκολία του ρόλου τους.
Σε όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας εύχομαι υγεία, αισιοδοξία και πολλές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου