Τρίτη 10 Απριλίου 2012

Παράταση του προγράμματος Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.


«Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.
Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του την παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».
Η νέα προθεσμία εκπνέει την 18η Μαΐου 2012 και ώρα 17:00μ.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστοχώρο του Επιμελητηρίου www.etakcci.gr και στο τηλέφωνο 2641074500.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου