Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

H συμμετοχή της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην έκθεση Activetrip


Επιστροφή στην Περιφέρεια

Αναζωογόνηση της Υπαίθρου – Τοπικότητα – Φυσικοί Πόροι – Αποκέντρωση: μηνύματα με αφορμή την έκθεση για τον εναλλακτικό τουρισμό.


Πρώτος ο οικολογικός χώρος πρότεινε τον εναλλακτικό τουρισμό τόσο ως ανάγκη αναψυχής όσο και ως μέτρο στήριξης των τοπικών κοινωνιών και των φυσικών περιοχών. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις, ο εναλλακτικός τουρισμός αναπτύχθηκε στηριζόμενος στις αρχές του μαζικού τουρισμού: γρήγορη μεγέθυνση, εντατική χρήση πόρων και ομογενοποίηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις προκάλεσε αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις: υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εξάντληση των φυσικών πόρων και απώλεια της τοπικής ταυτότητας.

Η σημερινή κρίση επιβάλει να αναζητήσουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την Περιφέρεια. Λύσεις που αποφεύγουν ‘ελιτίστικες’ προσεγγίσεις και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι επιθυμούν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και με όποιες άλλες ευκαιρίες δοθούν.
Σήμερα ο εναλλακτικός τουρισμός πρέπει να αποτελεί μέρος σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για Αναζωογόνηση της Υπαίθρου. Το σχέδιο αυτό πρέπει να προτείνει ένα ρεαλιστικό, ελκυστικό και βιώσιμο πρότυπο της ζωής στην Περιφέρεια.

Η Αναζωογόνηση της Υπαίθρου προϋποθέτει έμφαση στην Τοπικότητα: έμφαση στις ιδιαιτερότητες και το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο κάθε περιοχής. Κατανάλωση τοπικών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορούν να ελεγχθούν, που δεν βαρύνονται με μεταφορές και που διαχέουν το κέρδος σε όλη την τοπική κοινωνία. Δεν μπορεί να βασιστεί η τοπική οικονομία – ούτε ο εναλλακτικός τουρισμός – σε ξενόφερτα πρότυπα και σε εισαγόμενα προϊόντα.

Βασική θέση στην Αναζωογόνηση της Υπαίθρου έχουν οι Φυσικοί Πόροι. Η συνετή διαχείριση του νερού και των οικοσυστημάτων, η προστασία των φυσικών περιοχών, η τήρηση των ορίων που θέτουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής (κλίμα, έδαφος κ.λπ.) πρέπει να αποτελούν την αφετηρία για την «ανάπτυξη» κάθε περιοχής.

Κανένας όμως σχεδιασμός για Αναζωογόνηση της Υπαίθρου δεν μπορεί να γίνει χωρίς ουσιαστική θεσμική Αποκέντρωση. Βασικές αρμοδιότητες - όπως η δυνατότητα λήψης μέτρων νομοθετικού και φορολογικού χαρακτήρα - πρέπει να αποκεντρωθούν από το κεντρικό κράτος στην Περιφέρεια και από εκεί στις Περιφερειακές ενότητες, στους Δήμους και σε κάθε διαμέρισμα. Μόνο έτσι μπορεί να ενσωματωθεί στην πολιτική η γνώση της ιδιαιτερότητα κάθε περιοχής και μόνο έτσι οι κάτοικοι νιώθουν ότι συμβάλλουν στην πρόοδο του τόπου τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου