Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπάγονται, πλέον, και οι Δήμοι στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων όσον αφορά τα συνοδά έργα που σχετίζονται με τη λειτουργία των Εργοστασίων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων. Σημειώνεται ότι πριν την έκδοση αυτής της απόφασης του Περιφερειάρχη και σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση δυνητικοί δικαιούχοι ήταν μόνο οι ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μετά την απόφαση και εφόσον, για οποιουσδήποτε λόγους, δεν είναι δυνατή η λειτουργία του αρμόδιου ΦΟΔΣΑ, μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις απ’ ευθείας οι Δήμοι. Οι κατηγορίες των έργων για τα οποία μπορούν να καταθέσουν απ’ ευθείας τις προτάσεις τους οι Δήμοι είναι η δημιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, η δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και η απόκτηση εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Κατά τα λοιπά, για την υποβολή των προτάσεων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ισχύουν οι γνωστοί κανόνες που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: -Αίτηση χρηματοδότησης. -Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενου έργου. -Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου. -Χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού ελλείμματος χρηματοδότησης για έργα που παράγουν έσοδα. -Κανονιστικό πλαίσιο του φορέα λειτουργίας και συντήρησης του έργου. -Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ. -Υπεύθυνη δήλωση χρηματοδοτικής ενίσχυσης. «Προχωρήσαμε σε αυτήν την απόφαση», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας «προκειμένου να διευκολύνουμε περαιτέρω την επίτευξη του στόχου μας που είναι η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Περιφέρεια με την κατασκευή και λειτουργία των εργοστασίων επεξεργασίας και όλων των αναγκαίων έργων που θα τα συνοδεύουν. Η επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μείζονα στόχο που συναρτάται με την προστασία του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής και τη δημιουργία βασικών αναπτυξιακών υποδομών στον τόπο μας. Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα χρηματοδότησης των συνοδών έργων από δημόσια δαπάνη ελαφρύνονται τα κατασκευαστικά κόστη προς όφελος των χρηστών που είναι οι δημότες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό». Και ο κ. Κατσιφάρας κατέληξε: «Καλώ τόσο τους ΦΟΔΣΑ όσο και τους Δήμους να κινηθούν συγκροτημένα, συλλογικά και οργανωμένα ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο συντομότερο χρόνο. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι υπηρεσίες της είναι σταθερά στη διάθεση των Δήμων για την από κοινού επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου