Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ISTALL


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Καινοτόμος Στρατηγική για την ευαισθητοποίηση για τη Δια Βίου Μάθηση στην Ελλάδα (Innovative strategy for raising awareness of lifelong learning in Greece - INSTALL).
Τις εργασίες της συνάντησης άνοιξε με χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας –η οποία είναι επικεφαλής του εταιρικού σχήματος - κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.
Ο κ. Αγγελόπουλος αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου που ήρθαν στην Πάτρα για την εναρκτήρια συνάντηση εξέφρασε την ικανοποίησή του που φορείς με τεχνογνωσία και ισχυρή έκφραση πολιτικής και στρατηγικής στην τοπική κοινωνία συμπράττουν προς όφελος της ενδυνάμωσης της εθνικής πολιτικής Δια Βίου Μάθησης.
Το συντονισμό της συνάντησης είχε ο Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Δημήτρης Καραβίδας και ο Τμηματάρχης Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής κ. Σπυρίδωνας Παπασπύρου.
Το έργο INSTALL:
Το έργο INSTALL είναι διάρκειας 12 μηνών και συνολικού προϋπολογισμού 157.830,00 € και στοχεύει να υποστηρίξει τις στρατηγικές και πολιτικές Δια Βίου Μάθησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν και συνδέουν όλα τα είδη εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) και τα επίπεδα μάθησης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), καθώς και τους σχετικούς τομείς πολιτικής (π.χ. απασχόληση και κοινωνική ένταξη).
Η παρέμβαση που προτείνει το έργο είναι, εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων, να αναπτυχθεί επιπλέον μια «εφαρμογή μάθησης μέσω παιχνιδιού», η οποία τεχνική δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για δράσεις ενημέρωσης και αυτό ακριβώς το γεγονός αποτελεί και το καινοτόμο στοιχείο του έργου.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (επικεφαλής εταίρος) (ΠΔΕ)
2. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
3. Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου