Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Επίσκεψη στην Αθήνα της Επιτρόπου Máire Geoghegan-Quinn (23/4/2012).


Η Επίτροπος, κυρία Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα, στις 23 Απριλίου 2012.
Σκοπός της επίσκεψης της Επιτρόπου είναι να εκφωνήσει κεντρική ομιλία κατά την έναρξη του 4ου Συνεδρίου Έρευνας στο τομέα των Μεταφορών «TRA 2012 -Transport Research Arena» που πραγματοποιείται στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) στο διάστημα 23-26 Απριλίου 2012. Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Διάσκεψη των Ευρωπαίων Διευθυντών Οδοποιίας, τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Τεχνολογίας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η Επίτροπος Máire Geoghegan-Quinn, αρμόδια για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, δήλωσε πρόσφατα ότι «το Συνέδριο TRA 2012 που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, θα είναι μια μοναδικής σημασίας πλατφόρμα για ενδιαφερόμενους από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Θα συμβάλει στον καθορισμό προτεραιοτήτων για το Horizon 2020 (το νέο Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ), ιδίως μέσα από τις διάφορες Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Τεχνολογίας καθώς και στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό, ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας».
Το Συνέδριο TRA 2012 δεν είναι ένα απλό Συνέδριο, αλλά ένα φόρουμ που φέρνει κοντά όσους εμπλέκονται στην Ευρώπη, σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την έρευνα στις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το γεγονός ότι, με την ευκαιρία της οργάνωσης του TRA 2012, η εμβέλεια του Συνεδρίου επεκτείνεται ώστε να καλύψει, για πρώτη φορά, όλα τα επιφανειακά μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές) αλλά και τους τρόπους που αυτά συνδέονται μεταξύ τους καθώς και τον σχεδιασμό των αστικών μεταφορών και την κινητικότητα.
Το Συνέδριο TRA 2012 είναι οργανωμένο σε έξι βασικούς πυλώνες:

Ι. Διαχείριση του συστήματος μεταφορών
ΙΙ. Μεταφορές, κινητικότητα και υποδομές
ΙΙΙ. Προστασία και ασφάλεια
ΙV. Ενέργεια, περιβάλλον και πόροι
V. Σχεδιασμός και παραγωγή (οχήματα, πλοία και υποδομή)
VI. Συμπληρωματικότητα των μέσων μεταφοράς
Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο TRA 2012 θα παρακολουθήσουν σημαντικές εισηγήσεις από ειδικούς σε θέματα σχετικά με το ρόλο της καινοτομίας στη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη αλλά και θα ενημερωθούν για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020, το νέο Πρόγραμμα-πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014 και ειδικότερα για την ενότητα του Προγράμματος που αφορά στις «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές».
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΤRΑ 2012, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, η Επίτροπος θα απονείμει τα βραβεία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού YEAR (Young European Arena of Research), σε 30 κορυφαίους νέους φοιτητές από χώρες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας στις μεταφορές, οι εργασίες των οποίων θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επίτροπο Geoghegan-Quinn μπορείτε να αναζητήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_en.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου