Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Ν.Ε.Α.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.


Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (ΝΕΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», διοργανώνει πολυήμερη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 23-26 Απριλίου 2012 στην Πάτρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μελέτης της Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 8 χωρών της ΕΕ και κοινωνικών, επιστημονικών φορέων & δημόσιων αρχών της ευρύτερης περιοχής.
Οι στόχοι αυτής της συνάντησης είναι:
 Η παρουσίαση των εθνικών στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η μελέτη πρακτικών περιφερειακών στρατηγικών στην πράξη
 Η διάχυση των καλών πρακτικών που έχουν ήδη εντοπισθεί στα πλαίσια του έργου στο ευρύ κοινό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
 Η ανεύρεση τρόπων βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου και η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των προσκεκλημένων ειδικών και των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων


Το πρόγραμμα της συνάντησης - πέρα από τις εργασίες των εταίρων για το σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων του έργου- περιλαμβάνει:
 Επίσκεψη μελέτης στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς και συνάντηση με το Φορέα Διαχείρισης στο Κέντρο Πληροφόρησης,
 Παρουσίαση καλών πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης υδάτων και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων,
 Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και παρουσίαση των μεθόδων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος έπειτα από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών,
 Ημερίδα Διάχυσης καλών πρακτικών και πολιτικών για το περιβάλλον με προσκεκλημένους ομιλητές από εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς που θα παρουσιάσουν τόσο περιβαλλοντικές στρατηγικές όσο και επιτυχημένα έργα με κατεύθυνση την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων αναμένεται να αποτελέσουν ουσιαστική βάση για την ανάπτυξη δικτύωσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για μελλοντικές συμπράξεις που θα εξυπηρετήσουν το βασικό στόχο του προγράμματος που είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που θα συμβάλλουν στην επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης των περιφερειών.
Το F:ACTS! αποτελεί ένα διακρατικό έργο INTERREG IVC που στόχο έχει να παρακινήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων περιφερειακών πολιτικών για την αποτελεσματική προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρων, πυρκαγιών και απώλεια της βιοποικιλότητας. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 14 εταίρους από 8 χώρες της ΕΕ με την Ν.Ε.Α να είναι ο μοναδικός Έλληνας εταίρος που συμμετέχει σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχήμα αποτελούμενο από φορείς όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμοι & Περιφέρειες (www.factsproject.eu, facebook: @f:acts).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου