Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πρώτη κοινή συνάντηση προγραμματισμού για την Μακροπεριπέφερεια Αδριατικής-Ιονίου.

Στην Ρώμη βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργος Αγγελόπουλος, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην πρώτη κοινή συνάντηση σχετικά με την Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου της Ε.Ε. στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γίνεται στη Ρώμη, την έδρα του Ιταλικού Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνάντηση εκτός των στελεχών των σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχαν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), οι Εθνικοί Αντιπρόσωποι από κράτη-μέλη που είναι αρμόδιοι για την προετοιμασία των Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και οι Εθνικοί Συντονιστές για το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) σε τρίτες χώρες. Ο γενικός στόχος ήταν να υπάρξει μια κοινή κατανόηση και να εντοπιστούν προσεγγίσεις για το πώς θα διασφαλιστεί ο συντονισμός μεταξύ της διαδικασίας καθορισμού του σχεδίου δράσης της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR) και της διαδικασίας της προετοιμασίας των Συμφώνων Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για την περίοδο 2014-2020, καθώς και κατά τον αντίστοιχο σχεδιασμό και προγραμματισμό για τις χώρες εκτός ΕΕ. «Η πρόσκληση μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνάντηση αυτή, αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών μας όλων των προηγούμενων ετών για τη δημιουργία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Πλέον μετά το επιτυχημένο ‘παρών’ που δώσαμε στην διεκδίκηση για να αναγνωρίσει η Ε.Ε. την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, θέλαμε να δώσουμε το ‘παρών’ και στον σχεδιασμό του Σχεδίου Δράσης της Μακροπεριφέρειας» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο κ. Αγγελόπουλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου