Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Θεσμός Περιφερειακής Καινοτομίας…

«Η ουσιαστική συμμετοχή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, αποτελεί «μοχλό» αποτελεσματικής άσκησης πολιτικών και παρεμβάσεων στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Σώματος». Με την δήλωση αυτή ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας ανέδειξε την σημασία του θεσμικού ρόλου των αιρετών της Περιφέρειας, με αφορμή την συνεδρίαση των Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδας την ερχόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου στην Ένωση Περιφερειών στην Αθήνα. Ο κ. Καρπέτας συμπλήρωσε παράλληλα, εν όψει της συζήτησης για την ίδρυση άτυπου φορέα Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων ότι «ο συντονισμός των δράσεων πανελλαδικά, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και του ρόλου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ενώ θα αποτελέσει μοχλό πίεσης προς την Κεντρική Εξουσία, για να υποστηριχθούν θεσμικές παρεμβάσεις προς όφελος των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδος αλλά και της Ελληνικής Επικράτειας». Η πρώτη συνεδρίαση, η οποία θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα συσκέψεων της Ένωσης Περιφερειών στην Αθήνα, περιλαμβάνει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των αιρετών και την ευθύνη τους έναντι του δικαιώματος της ελεύθερης ψήφου. Η συζήτηση για τη λειτουργία τμήματος Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, στο πλαίσιο βελτίωσης της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στα βασικά θέματα εντάσσεται η επιμόρφωση των αιρετών, με άξονες την Δημόσια Διοίκηση, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Θα συζητηθεί παράλληλα η εναρμόνιση των κανονισμών λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων και ο προσδιορισμός των θεμάτων, που οφείλουν να εισάγονται προς συζήτηση στο Σώμα. Παράλληλα θα οργανωθεί από κοινού, επίσκεψη εργασίας των Προέδρων στη Βουλή των Ελλήνων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου