Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Πληρωμή ποιοτικού παρακρατήματος ελαιοκομικών προϊόντων περιόδου 2011 - 2012.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιουνίου 2013 πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών η πρόσθετη ενίσχυση που αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων (ποιοτικό παρακράτημα) για την περίοδο 2011/2012. Σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη το ύψος του ποσού της ενίσχυσης καθορίζεται σε 10,50 € ανά στρέμμα. Ο καθορισμός της πρόσθετης ενίσχυσης πραγματοποιείται σε εφαρμογή του άρθρου 4 της αριθ. 263343/13.05.2010 απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής (ΦΕΚ 323Β’)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διασταύρωσης των στοιχείων των δικαιούχων ελαιοπαραγωγών με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο αριθμός των δικαιούχων παραγωγών ανέρχεται σε 28.987. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της ειδικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 10 εκατ. €. Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών είναι οι γεωργοί, οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) που τηρούν τους αναγκαίους όρους που αναφέρονται στους Κανονισμούς 510/2006 του Συμβουλίου και 1898/2006 της Επιτροπής για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις ακόλουθες πρόσθετες ποιοτικές υποχρεώσεις: α) των αρχών της ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 και AGRO 2.2 του AGROCERT ΟΠΕΓΕΠ ή β) των αρχών της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου