Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της διαδικασίας του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής Πατρών και της κατασκευής αγωγού ομβρίων Αρόης, συνεδριάζει την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 και ώρα 4 μ.μ. στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας. Στην πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καρπέτας για την 14η Συνεδρίαση του Σώματος, αρχικά θα συζητηθεί η επερώτηση του επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» Κ. Παπακωνσταντίνου σχετικά με τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαχείριση των αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων- ιδιαίτερα σε σχέση με τα δημόσια έργα. Αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση διαδικασίας τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση κατασκευής Μικρής Περιμετρικής Πατρών (ΜΠΠ) και κατασκευή αγωγού ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νικόλαος Υφαντής). 2. Έγκριση διαδικασίας τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στη θέση Παλιοβούνα» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νικόλαος Υφαντής). 3. Έγκριση διαδικασίας τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επείγοντα μέτρα αποκατάστασης κατολισθήσεων και προστασίας πρανών της παράκαμψης Αρχαίας Ολυμπίας» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νικόλαος Υφαντής). 4. Έγκριση διαδικασίας τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική-Έρευνα Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νικόλαος Υφαντής). 5. Έγκριση διαδικασίας τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Εργασίες Κοπής Δένδρων/Θάμνων και καθαρισμός τάφρων-τεχνικών στην Π.Ε.Ο Πύργου-Ολυμπία-Όρια Περιφερειακής Ενότητας» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νικόλαος Υφαντής). 6. Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης του Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2010, (συμπληρωμένου μετά τη συζήτηση αυτού κατά την συνεδρίαση την 3-6-2013), (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας). 7. Έγκριση Α’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2013 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος) 8. Ένταξη νέων έργων στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος) 9. Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Περιφερειακού Σκέλους και της ΠΕ Αχαΐας χρηματοδοτούμενου από τους Κ.Α.Π. και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος). 10. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 182/2012 Απόφασης Σύστασης Επιτροπής με τον τίτλο "Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας” και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος Αγγελόπουλος). 11. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95/21-03-2013 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων εποχιακού προσωπικού έτους 2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόριος Αλεξόπουλος). 12. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Δ.E. Λαρίσσου Αχαΐας «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ» περί μη καταλογισμού τόκων υπερημερίας λόγω δοθείσας εισπρακτικής προθεσμίας για την καταβολή μέχρι 15.06.2013 του μισθώματος Οκτωβρίου 2011 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόριος Αλεξόπουλος). 13. Έγκριση ισολογισμού της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης – Ν.Ε.Α. έτους 2012 και ορισμός δυο ελεγκτών για το νέο οικονομικό έτος 2013 (εισηγητής: Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) Γεώργιος Αθανασόπουλος). 14. Αναδοχή χρέους με μεταφορά των δανειακών υποχρεώσεων της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (εισηγητής: Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ν.Ε.Α. Αθανασόπουλος Γεώργιος). 15. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. 956/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατόπιν αιτήσεως του Ζήσιμου Γκουλιούμη και της ασθηθείσας ανακοπής κατ’ αυτής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος). 16. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. 1635/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών κατόπιν αιτήσεως των Αντωνίας Σ. Τρόττι, Νικολάου Σ. Τρόττι, Ρόζας Σ. Τρόττι, Λορέντζου Σ. Τρόττι και Μαρίας Σ. Τρόττι, και της ασκηθείσας ανακοπής κατ’ αυτής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος). 17. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το έτος 2013 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 18. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 77/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως του Αθανάσιου Μουρτζιάπη (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 19. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 28/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως Νικολάου Πρέντζα (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος) 20. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 1/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 21. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 96/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως της Ανώνυμης και Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Σταλίκας-Δ. Γιαννάκης Α.Β.Ε.Ε. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 22. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 5/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως του Γεωργίου Δρόσου. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 23. Έγκριση συμβιβασμού μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 135/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατόπιν αιτήσεως του Θεόδωρου Γρίβα. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Βασίλειος Αντωνόπουλος). 24. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΘ 17+150-17+300 ΤΗΣ ΕΟ ΚΡΕΣΤΕΝΑ -ΜΠΑΡΑΚΙΤΙΚΑ», ποσού 61.008,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Ν. 3316/2005 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας). 25. Επικύρωση πρακτικών της 5ης/2013 και 8ης/2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου