Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

ΕΛΓΑ.

Με αφορμή δημοσιεύματα περί αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς που καλούνται να πληρώσουν φέτος οι αγρότες για ορισμένα προϊόντα και για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων διευκρινίζεται ότι: Σύμφωνα με το Ν. 3877/2010 η κατ’ έτος και κατά προϊόν ειδική ασφαλιστική εισφορά ανέρχεται σε 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής. Η ασφαλιζόμενη αξία ανά προϊόν και Νομό υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή ανά Νομό (κιλό/στρέμμα) και τη μέση τιμή (€/κιλό) αποζημίωσης του προϊόντος από τον ΕΛΓΑ την πενταετία αναφοράς. Ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς του 2013 γίνεται με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2007-2011 και του 2012 με βάση τη μέση τιμή της πενταετίας 2006-2010. Με δεδομένο τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς είναι λογικό κάθε χρόνο να υπάρχουν διακυμάνσεις αναλόγως με την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων την πενταετία αναφοράς. Η αύξηση της εισφοράς του 2013 σε σχέση με αυτή του 2012 σε ορισμένα προϊόντα οφείλεται στο γεγονός ότι η μέση τιμή τους την πενταετία 2007-2011 είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μέση τιμή τους την πενταετία 2006-2010. Για παράδειγμα για το σιτάρι η μέση τιμή για τον υπολογισμό της εισφοράς του 2013 είναι 0,18€ το κιλό ενώ για το 2012 0,14€ το κιλό. Για το καλαμπόκι οι αντίστοιχες τιμές είναι 0,18€ το κιλό και 0,12€ το κιλό και για το βαμβάκι οι αντίστοιχες τιμές είναι 0,41€ το κιλό και 0,33€ το κιλό. Όπως είναι προφανές οι τιμές αυτές είναι χαμηλότερες από τις τιμές εμπορίας των προϊόντων αυτών, γεγονός που προξένησε διαμαρτυρίες των παραγωγών που είχαν υποστεί ζημιές τα προηγούμενα έτη στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και έλαβαν κατά συνέπεια χαμηλότερες αποζημιώσεις. Διευκρινίζεται ότι με την ίδια μέση τιμή που ασφαλίζεται η παραγωγή με την ίδια τιμή αποζημιώνεται, δηλαδή η όποια αύξηση της εισφοράς σημαίνει αύξηση και της αποζημίωσης. Τέλος, οι Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί στον ΕΛΓΑ επεξεργάζονται τροποποιήσεις και στις προθέσεις της Διοίκησης είναι να υπάρξουν βελτιώσεις στο σύστημα της αγροτικής ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου