Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Υπογραφή Σύμβασης Εκτέλεσης του Έργου: "e-Kallikratis, Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και η ένωση εταιρειών Velti A.E.– iKnowHow A.E. ανακοινώνουν ότι στις 24 Απριλίου 2013 υπέγραψαν Σύμβαση Εκτέλεσης του Έργου “e-Kallikratis, Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες” Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι, στον Άξονα Προτεραιότητας "04 - Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας", με κωδικό πράξης ΣΑΕΠ 2011ΕΠ00180022, κωδικό πράξης (ΜΙS) 349608 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνολικής αξίας 308.509,66€ Πρόκειται για ένα έργο σημαντικής αξίας για το Δήμο Μεσολογγίου. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο μας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του Ιντερνέτ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο θα υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Μερικά από τα αποτελέσματα της υλοποίησης των υπηρεσιών της διαδικτυακής Πύλης θα είναι: • Αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ενημέρωση των πολιτών για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιφέρεια του δήμου • Εξυπηρέτηση μέσω Ίντερνετ των Δημοτών και λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις υπηρεσίες του Δήμου. • Καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών αναφορικά με τα θέματα του Δήμου και δημιουργία κεντρικού σημείου πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. • Εξοικείωση των δημοτών με τις νέες τεχνολογίες. • Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Δήμου - Δημοτών και δημιουργία ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας, • Αύξηση της συμμετοχής του Δημότη στα θέματα του δήμου. • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, τόσο για τους υπαλλήλους του δήμου, όσο και για τους Δημότες που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Πύλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου