Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2013.

Διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας Πυρόσβεσης – Διάσωσης με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2013» θα διεξαχθεί σε πραγματικές συνθήκες, στις 04-04-2013, ημέρα Πέμπτη περί ώρα 09:45, από την Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας , πλησίον της Γέφυρας «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» σε χώρο με κατεδαφισμένα κτίρια στην περιοχή Ρίου Πατρών (Δυτική Προβλήτα). Γενικός σκοπός της Άσκησης Ετοιμότητας «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ 2013» είναι : Α. Η πρακτική εκπαίδευση των πυροσβεστικών υπαλλήλων σε συμβάν που αφορά Καταρρεύσεις κτιρίων , συνέπεια σεισμικής δραστηριότητας, καθώς και ο έλεγχος της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όσον αφορά : • στην πρώτη αντίδραση και • στην διαχείριση του συμβάντος, με βάση τα υφιστάμενα σχέδια και μνημόνια ενεργειών επέμβασης της Υπηρεσίας Β. Η διαπίστωση του επιπέδου συνεργασίας και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου