Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γ. Παναγιωτόπουλου με τη Μορφωτική Ακόλουθο Εκπαιδευτικής Συνεργασία της Πρεσβείας της Γαλλίας.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικού Ινστιτούτου με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16-04-2013 συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ). Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Θόδωρος Μπαρής, η Μορφωτική Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας, της Πρεσβείας της Γαλλίας κα Odile Cobacho και η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικών Δυτικής Ελλάδας κα Λένα Χάντζου. Η συνάντηση περιελάμβανε τρεις άξονες συνεργασίας. Ο πρώτος άξονας αφορά στη διμερή συνεργασία ανάμεσα στη Γαλλική Πρεσβεία και την ΠΔΕΔΕ, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών για τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην διοργάνωση από τους Σχολικούς Συμβούλους Γαλλικών, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Γαλλίας, επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς. Ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την αξιοποίηση του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού υλικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας μέσα από την αγαστή συνεργασία Σχολικών Συμβούλων και εκπαιδευτικών. Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε: «Είχαμε σήμερα, τη χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε την κα Odile Cobacho, Μορφωτική Ακόλουθο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας και να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της ήδη γόνιμης συνεργασίας του Μορφωτικού τμήματος της Γαλλικής Πρεσβείας με εκπαιδευτικούς φορείς, και τη διεύρυνσή της με την εμπλοκή και τη συμμετοχή της ΠΔΕΔΕ. Είμαστε θετικοί απέναντι σε κάθε πρωτοβουλία η οποία ενισχύει την ενεργητική μάθηση, μέσω καινοτόμων δράσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε θέματα εκμάθησης ξένων γλωσσών γενικά και ειδικότερα της γαλλικής γλώσσας. Είμαι σίγουρος ότι η συνεργασία μας θα συνεισφέρει στη δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί ένα δίκτυο παραγωγής, ανταλλαγής και διάχυσης καλών πρακτικών και μεθόδων προς αυτή την κατεύθυνση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου