Τετάρτη 17 Απριλίου 2013

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

Από την Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας ανακοινώνονται τα παρακάτω: 1) Υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις παραχώρησης για την εκμίσθωση τριών (3) χώρων στο Λιμάνι Μεσολογγίου με τους πλειοδότες από τις σχετικές δημοπρασίες. Ήδη άρχισαν οι εργασίες από τους εκμισθωτές ώστε να ολοκληρωθούν σύντομα οι επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής του Λιμανιού. 2) Για το ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Μεσολογγίου με τα Ιόνια Νησιά το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έδωσε την σχετική έγκριση για την εκτέλεση των εργασιών και ο φάκελος της τεχνικής περιγραφής εστάλη στο ΥΠΕΚΑ για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μετά την ανωτέρω αδειοδότηση θα προχωρήσουμε στην δημοπράτηση του έργου. Αυτό επιβάλλεται να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση διότι αφενός πρέπει να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία και αφετέρου δεν μπορεί κανείς να πειραματίζεται με τέτοιας κλίμακας έργα. 3) Στις 15-4-2013 πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. της εταιρείας ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε. Μετά την απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής για συμμετοχή μέλους της στο Δ.Σ. της εταιρείας κατατέθηκε πρόταση η οποία υιοθετήθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων, για νέο τριμελές Δ.Σ. της Εταιρείας που αποτελείται από τους: J. Mennen, Κ. Καλιαμπάκο (εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου) και Ν. Μπλάγκα. Η εξέλιξη αυτή θα δώσει το πράσινο φως για την απεμπλοκή λειτουργίας του έργου της Μαρίνας και την υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Τουρισμού. 4) Παραδόθηκε η κυκλοφοριακή μελέτη Λιμένα Μεσολογγίου, η οποία θα δοθεί και στο Δήμο Μεσολογγίου για αξιολόγηση – συζήτηση, καθότι προβλέπει και σύνδεση με τον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης και τις εξόδους από αυτή. 5) Έγιναν οι επισκευές στον Ηλεκτροφωτισμό της Παραλίας Κρυονερίου και θα ολοκληρωθούν οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται σε Κρυονέρι και Κ. Βασιλική. 6) Βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση προσφορών για τοποθέτηση – αντικατάσταση 30 δεστρών στο Λιμάνι του Αστακού. Η Λ.Ε. σε επόμενη συνεδρίασή της θα αποφασίσει σχετικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου