Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Ο Δήμος Καρπενησίου πρωτοπορεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Ο Δήμος Καρπενησίου πρωτοπορεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών & Απαλλαγή νέων επιχειρήσεων από τα Δημοτικά Τέλη Μία ακόμη καινοτόμα ιδέα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισάγει η Δημοτική Αρχή στο Καρπενήσι. Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, ο Δήμος Καρπενησίου δημιουργεί ένα νέο πιο ευέλικτο και φιλόξενο περιβάλλον για τους νέους επιχειρηματίες, το οποίο στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1. Δημιουργία Κέντρου Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών 2. Παροχή συγκεκριμένων κινήτρων για την ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας 3. Καμπάνια ενημέρωσης για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για τα κίνητρα, τις δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης και τα επενδυτικά προγράμματα Η προσπάθεια αυτή του Δήμου Καρπενησίου βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, με το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών ήδη να λειτουργεί σαν υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop), για την αντιμετώπιση των θεμάτων σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, καθώς και για την υποδοχή, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επενδυτών στην πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Συγκεκριμένα το Κέντρο Υποδοχής και Ενημέρωσης Επενδυτών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών σχετικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη διοικητική διαδικασία, η οποία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης, η άδεια οικοδομής, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και η άδεια λειτουργίας. β. Παρακολούθηση της πορείας του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης. γ. Διευκόλυνση των ανωτέρω διαδικασιών ειδικά σε υπηρεσίες του Δήμου δ. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία για την πορεία του φακέλου και για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. στ. Ενημέρωση τους φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τις άδειες και τα πιστοποιητικά που τυχόν έχουν λήξει, παρακολούθηση σχετικής νομοθεσίας . ζ. Υποστήριξη και συντονισμό όλων των ενεργειών για την έγκριση εταιρικής μορφής (σύσταση νέων επιχειρήσεων) και των διαδικασιών δημοσίευσης μιας ιδρυόμενης εταιρίας, μέχρι την οριστική διεκπεραίωση της αίτησης. Ενημέρωση των υποψήφιων επιχειρηματιών για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αίτησή τους. η. Πληροφόρηση των υποψήφιων επενδυτών σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους , την κεντρική ή περιφερειακή Υπηρεσία ή τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης που είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος και τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να υποβληθεί η επενδυτική πρόταση. Όσον αφορά δε τα κίνητρα, αυτά έχουν καθοριστεί από το Δήμο Καρπενησίου με απόφαση του για απαλλαγή των νεοσύστατων ή των υπό σύσταση επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη για τρία έτη. Οι δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής αρκεί σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων αυτοί να είναι κάτω των 40 ετών και σε περιπτώσεις νομικών προσώπων την πλειοψηφία να έχει φυσικό πρόσωπο επίσης κάτω των 40 ετών. Προκειμένου να επωφεληθεί από την απαλλαγή των δημοτικών τελών, η επιχείρηση οφείλει να λειτουργήσει για τουλάχιστον τρία έτη από την υπαγωγή της στο πρόγραμμα. O Δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε: «Σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον και με την κρίση να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση, ο Δήμος Καρπενησίου στηρίζει εμπράκτως κάθε νέα αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Η Δημοτική Αρχή, πεπεισμένη ότι η συνολική ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και τη νέα γενιά, δίνει το έναυσμα, παρέχοντας πλήρη ενημέρωση, ουσιώδη κίνητρα και στήριξη σε κάθε βήμα υλοποίησης της επένδυσης. Η επαρχία σήμερα οφείλει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις ενός νέου μοντέλου οικονομίας, αποκεντρωμένου από τα μεγάλα αστικά κέντρα, με έμφαση στη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα παραγωγής και τον τουρισμό. Και ο Δήμος Καρπενησίου, διαθέτοντας το ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό κεφάλαιο και τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο τουρισμού, συνδυαστικά και με τα σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιούνται στην περιοχή, έχει τη δυνατότητα να το ακολουθήσει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου