Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

ΑΓΡΟΤΕΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013.

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2013-2014
Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελουργικών Εκτάσεων» συνεχίζεται και την αμπελουργική περίοδο 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Υπηρεσία μας ( Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν Αίτηση κατά την διάρκεια του Μαρτίου και Απριλίου και έως τις 15 Μαΐου Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω : 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα 2. Η Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο. 3. Οι Δηλώσεις Συγκομιδής των δύο τελευταίων αμπελουργικών περιόδων. 4. Η Δήλωση Εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης 2012. 5. Αποδεικτικά για τα αμπελουργικά τεμάχια που είναι βιολογικής ή πιστοποιημένης καλλιέργειας. 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 7. Φωτοτυπία του αριθμού λογαριασμού της Αγροτικής Τραπέζης 8. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας του έτους 2012. 9. Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβολαιογραφικές πράξεις) 10. Απόφαση έγκρισης για τους ΄Νέους Αγρότες΄ 11. Βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότη από ΚΕΠΥΕΛ Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που είχαν υποβάλλει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να καταθέσουν καινούργια αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου