Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας και οι μεθοδεύσεις της τρικομματικής κυβέρνησης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ» που αφορά την αναδιοργάνωση των ΑΕΙ – ΤΕΙ της Χώρας σύμφωνα με τις επιταγές – εντολές του Μνημονίου και της εσωτερικής & εξωτερικής τρόικας. Η όλη λογική του προγράμματος «ΑΘΗΝΑ» εστιάζεται στην κατάργηση Πανεπιστημιακών Τμημάτων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων και αδιαφορεί παντελώς για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών. Με την επεξεργασία και ανάλυση του μέχρι σήμερα περιεχομένου του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» θα πρέπει να αναμένουμε απ’ την εφαρμογή του : α. την σημαντική περικοπή των λειτουργικών αναγκών σε όλες τις Σχολές β. τη σημαντική έλλειψη Διδακτικού και Διοικητικού προσωπικού γ. τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και των μνημονιακών προβλέψεων για τα Ελεύθερα Πανεπιστήμια. Σε ότι αφορά δε, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο καθώς και το ΤΕΙ Μεσολογγίου (και παράρτημα Ναυπάκτου), τα οποία τα τελευταία χρόνια με μεγάλες δυσκολίες προσπαθούν να λειτουργήσουν αυτόνομα, θα βρεθούν αντιμέτωπα με το κίνδυνο της κατάργησης της Διοικητικής και Ακαδημαϊκής τους αυτοτέλειας. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας ειδικότερα, η διοικητική υπαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών που καταργεί την αυτόνομη λειτουργία του , ανοίγει το δρόμο για τη σταδιακή και μεθοδευμένη κατάργηση του. Οι άμεσες δε συνέπειες της διοικητικής υπαγωγής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας θα είναι: 1. Ο Δραστικός περιορισμός στη φοιτητική μέριμνα 2. Η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού (δηλαδή κατάργηση των θέσεων και απολύσεις) 3. Η κατάργηση των θέσεων που καλύπτει το μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Όλα τα παραπάνω καταφέρνουν βαρύτατο πλήγμα στη τοπική κοινωνία και τις δυνατότητες να χαράξει τις αναπτυξιακές προοπτικές της. Θυμίζοντας ότι, τόσο η ίδρυση του Πανεπιστημίου όσο και η περαιτέρω ανάπτυξη του είναι αποτέλεσμα αγώνων δεκαετιών, Καλούμε την τοπική κοινωνία σε διαρκή επαγρύπνηση προκειμένου, αν και όποτε χρειαστεί, να προστατέψει τα δικά της κεκτημένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου