Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

"ΝΕΟ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2012" ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ _ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.

Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 4.701/1/2013) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων: 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (20 άτομα) και ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (22 άτομα) για εργασία ορισμένου χρόνου, επτά (7) μηνών και κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από 21/01/2013 και τελειώνει στις 30/01/2012 (καταληκτική ημερομηνία) και θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ταχυδρομικά (συστημένο) στη Δνση : ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε - Ταχ.Θυρίδα 45 - ΤΚ 30 300 Ναύπακτος. Απο την πλευρά μας έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς : Δήμους, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ Αιτωλακαρνανίας και έχουμε αναρτήσει όλες τις πληροφορίες στο site www.prasinomple.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου