Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, που συνεδρίασε σήμερα στην Αθήνα (16 Ιανουαρίου 2013), εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση αποκεντρωμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Το ψήφισμα έχει ως εξής: «Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ΑΘΗΝΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αναγκαίος εξορθολογισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφορά στην κατάργηση λειτουργούντων αυτόνομων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν να επιδείξουν εξαιρετικά υψηλό ακαδημαϊκό έργο, ενώ η συνολική δραστηριότητά τους καταγράφει σημαντικά αποτελέσματα στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Περιφέρειας. Η πολυπόθητη περιφερειακή ανάπτυξη, δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, στην αναζήτηση και προώθηση του οποίου ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία αποτελεί βασικό θεμέλιο λίθο για την περιφερειακή ανασυγκρότηση της χώρας. Η κατάργηση αποκεντρωμένων Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, δημιουργεί σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, και ταυτόχρονα θέτει την ταφόπλακα σε κάθε αναπτυξιακή προοπτική της Περιφερειακής Ελλάδας. Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του χάρτη των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αυτοδιοίκησης, του μοναδικού θεσμού που λειτουργεί αποτελεσματικά σήμερα στη χώρα, θα μας βρει αντίθετους και αντίπαλους σε κάθε βήμα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου