Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

«Tην εντατικοποίηση της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στις υψηλές προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών» ζήτησε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας «Η ενίσχυση όμως της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η κοινωνική συνοχή και η προώθηση της απασχόλησης δε συνιστούν μόνο αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αλλά και βασική προϋπόθεση για αυτήν». «Στην Ελλάδα διευρύναμε τις παρεμβάσεις μας με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Αλλά και με ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα, που τώρα παρουσιάζουμε, που έχει ως στόχο την ανακούφιση σε περίπου 400.000 οικογένειες που δεν διαθέτουν ούτε ένα εργαζόμενο». «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επιδιώξουμε τη γενναία χρηματοδότηση των απαιτούμενων νέων παρεμβάσεων, η οποία μάλιστα θα πηγάζει από το σύνολο των Διαρθρωτικών Ταμείων και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» τόνισε ο κ. Βρούτσης. Ολόκληρη η παρέμβαση του υπουργού Εργασίας: «Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, που θα βασίζεται σε βαθύτερη ενοποίηση και ενισχυμένη αλληλεγγύη. Η τραπεζική ένωση και η ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ αποτελούν έμπρακτες αποδείξεις της ευρωπαϊκής βούλησης για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και να αποτρέπεται η εμφάνιση κρίσεων στο μέλλον. Η ενίσχυση όμως της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Βαθιά μας πεποίθηση είναι ότι η κοινωνική συνοχή και η προώθηση της απασχόλησης δε συνιστούν μόνο αποτέλεσμα της ανάπτυξης, αλλά και βασική προϋπόθεση για αυτήν. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και του Προέδρου Βαν Ρομπεϊ που δίνουν έμφαση στην απασχόληση και το κοινωνικό μέρισμα της ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω δυο λόγια για την κατάσταση στην Ελλάδα. Η χώρα μου έχει επιτύχει θεαματικά αποτελέσματα στο μέτωπο της δημοσιονομικής προσαρμογής και υπολογίζουμε ότι σύντομα ο προϋπολογισμός της Ελλάδος, ήδη από φέτος, θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζουμε τους ταχύτερους ρυθμούς, σε όλη την Ευρώπη, σε διαρθρωτικές αλλαγές και σε επίπεδο δημοσιονομικής προσαρμογής. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ανάπτυξη που προβλέπουμε για την επόμενη χρονιά, μετά από πολλά χρόνια ύφεσης. Το σημαντικότερο όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το πλεον επώδυνο σύμπτωμα της κρίσης, δηλαδη τα υψηλά επίπεδα ανεργίας. Η ανεργία ανέρχεται σε πρωτοφανή επίπεδα στη χώρα μου, ειδικά στους νέους ηλικίας 15-24 ετών, που ανέρχεται στο 60% - και προκαλεί όχι μόνο κοινωνικά προβλήματα και υψηλότατο κόστος για την οικονομία, αλλά και σοβαρές εσωτερικές πολιτικές επιπτώσεις. Για αυτό το λόγο, διευρύναμε τις παρεμβάσεις μας με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων. Αλλά και με ένα νέο στοχευμένο πρόγραμμα, που τώρα παρουσιάζουμε, που έχει ως στόχο την ανακούφιση σε περίπου 400.000 οικογένειες που δεν διαθέτουν ούτε ένα εργαζόμενο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύουμε ότι η προσφάτως συμφωνηθείσα σύσταση «Εγγυήσεις για τους Νέους», καθώς και η συμπληρωματική χρηματοδότηση στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αποτελούν σημαντικές εξελίξεις, που χρήζουν όμως περαιτέρω ενίσχυσης. Απαιτείται, επιπλέον, γενικότερη εντατικοποίηση της προσπάθειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημα για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και στις υψηλές προσδοκίες των ευρωπαϊκών λαών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κοινή γνώμη η εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς έχει υποχωρήσει, δυστυχώς, σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να επιδιώξουμε τη γενναία χρηματοδότηση των απαιτούμενων νέων παρεμβάσεων, η οποία μάλιστα θα πηγάζει από το σύνολο των Διαρθρωτικών Ταμείων και όχι μόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει να αξιοποιήσουμε, και αυτό κάνουμε στην Ελλάδα, κάθε πόρο που έρχεται στην κατεύθυνση για την αναχαίτιση και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Να άρουμε κάθε εμπόδιο. Ένας τέτοιος περιορισμός που λειτουργεί ανασταλτικά στην αξιοποίηση των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας - τουλάχιστον στις σημερινές συνθήκες - είναι ο κανόνας De Minimis στον τομέα της απασχόλησης. Και αυτό το έχουμε ηδη συζητήσει με την Τρόικα και το αναφέρουμε και σε εσάς, για το πώς θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Σε κάθε περίπτωση, ο ουσιαστικός και αποδοτικός κοινωνικός διάλογος και η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, είναι ουσιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση των κοινών μας προκλήσεων και την επίτευξη των κοινών μας στόχων. Κοινωνικός διάλογος που η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει και κάνει πράξη. Κοινωνικός διάλογος που πρέπει να διεξάγεται με ωριμότητα και πνεύμα προσαρμογής στις σημερινές συνθήκες και στη νέα πραγματικότητα. Για να τον καταστήσουμε γόνιμο, εποικοδομητικό και κυρίως χρήσιμο. Γιατί μόνο αν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι εμπλακούν ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, μπορεί να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων και να αντληθούν αμοιβαία οφέλη. Οφέλη που θα είναι ορατά από όλες τις κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας έτσι όχι μόνο την κοινωνική συνοχή, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου