Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή: Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταγραφής Ατυχημάτων .

Τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί δημιουργούν τεράστιο βάρος, για τις κοινωνίες και τους πολίτες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση, «Οι τραυματισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Στατιστικά Περίληψη 2008-2010» καταδεικνύει ότι περίπου 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι εισάγονται, στο νοσοκομείο, ετησίως, ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού. Επιπλέον 34 εκατομμύρια λαμβάνουν θεραπευτικές αγωγές, ως εξωτερικοί ασθενείς. Αυτοί οι τραυματισμοί προκαλούν και προσωπική ταλαιπωρία και σημαντικό οικονομικό κόστος, στους πολίτες και στις οικογένειες, καθώς και στους εργοδότες και στο κράτος, όσον αφορά τα διαφυγόντα κέρδη, απώλειες, στην παραγωγή και υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία αυτών των τραυματισμών, (73%) είναι ατυχήματα, που συμβαίνουν, στο σπίτι και κατά τη διάρκεια των διακοπών, ή της διασκέδασης, ιδιαίτερα αφορά τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι λιγότερο εύποροι, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες. Οι περισσότεροι τραυματισμοί μπορούν να προληφθούν και, έτσι να αποφευχθεί το σχετικό κόστος για την κοινωνία. Αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία για τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς έχουν τεράστια σημασία, για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των ανθρώπων που αναπτύσσουν τα πρότυπα ασφάλειας, τις εφαρμοστικές αρχές και τις υπηρεσίες πρόληψης. Αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμα, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, την ανάπτυξη των πολιτικών, τον προσδιορισμό των προληπτικών δράσεων και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού, την κατανόηση του κινδύνου, το σχεδιασμό της ασφάλειας για νέα προϊόντα και την ανάπτυξη των προτύπων. Τα στοιχεία είναι αναγκαία, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων και ως εκ τούτου τον προσδιορισμό της αξίας των περαιτέρω επενδύσεων, σε στρατηγικές πρόληψης. Δεδομένα, για τους τραυματισμούς, μπορούν να βρεθούν, από διάφορες πηγές, εντός των κρατών μελών. Δυστυχώς, οι πηγές αυτές είναι περιορισμένες, σε μέγεθος και στο πεδίο εφαρμογής τους, καθώς και ελλιπείς και ανεπαρκείς, για να προσδιορίσουν τις συνθήκες, υπό τις οποίες συμβαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί. Εντός της Ε.Ε., πολλές πληροφορίες, για τα θέματα αυτά, δεν είναι συγκρίσιμες, μεταξύ των χωρών, ούτε μεταξύ των μητρώων καταγραφής τους. Ένα, από τα βασικά αιτία είναι η έλλειψη πόρων και πολιτικής δέσμευσης, σε ορισμένα κράτη - μέλη, καθώς και η έλλειψη χρηματοδότησης και συντονισμού, σε επίπεδο Ε.Ε. Προς το παρόν, η παρακολούθηση των τραυματισμών, εντός της Ε.Ε., μπορεί να χαρακτηριστεί, ως ένα ελλιπές «παζλ» πηγών δεδομένων, που προσφέρει μόνο μια μικρή ιδέα της σπουδαιότητας του θέματος και δε διαθέτει τις πληροφορίες, που απαιτούνται, για τις απαραίτητες πολιτικές και δράσεις. Η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, στον τομέα της παρακολούθησης των τραυματισμών έχει αναγνωριστεί, σε μια σειρά Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών πράξεων, όπως: Σύσταση της Ε.Ε., για την πρόληψη των τραυματισμών και την προαγωγή της Ασφάλειας, Κανονισμός ΕΕ 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων, Κανονισμός ΕΕ 1338/2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές, για τη δημόσια υγεία, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Ο ΟΟΣΑ έχει, επίσης, καταλήξει, στο συμπέρασμα ότι, ως αποτέλεσμα του διεθνούς εμπορίου, τα θέματα ασφάλειας των καταναλωτών γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα και δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικά με τους τραυματισμούς, σε διεθνές επίπεδο, θεωρείται κλειδί, για την αύξηση της αποτελεσματικότητα της χάραξης και της εφαρμογής πολιτικών. Ο ΟΟΣΑ, ως εκ τούτου, αποφάσισε ότι τα στοιχεία, για τους τραυματισμούς, θα πρέπει να είναι μέρος της ιστοσελίδας, που, πρόσφατα,-ξεκίνησε για την ασφάλεια του καταναλωτή. Οι ΗΠΑ είναι ένα καλό παράδειγμα. Για πάνω από 30 χρόνια, η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC-ΗΠΑ) λειτουργεί το Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τραυματισμών (σύστημα NEISS). Αυτό το σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών. Τα «επείγοντα» αποτελούν το καλύτερο σημείο, για να συλλεχτούν στοιχεία, για τους τραυματισμούς, καθώς αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά ατυχήματα και μπορεί να συλλέγουν δεδομένα τραυματισμών, με χαμηλό κόστος, για ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Από αυτό το δείγμα, . εκτιμάται ο συνολικός αριθμός των τραυματισμών, που αντιμετωπίστηκαν, από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, σε εθνικό επίπεδο. Πρόσβαση στο σύστημα NEISS, μέσω διαδικτύου, επιτρέπει να ανακτηθούν εκτιμήσεις, σε απευθείας σύνδεση, βοηθώντας τη χρήση του, από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων. Τα στοιχεία μπορούν να ανακτηθούν, μέσω της χρήσης των φίλτρων: • Προϊόντα (π.χ. πόσοι τραυματισμοί που σχετίζονται με καταναλωτικά προϊόντα σημειώθηκαν), • Τόποι ατυχημάτων (π.χ. πόσοι τραυματισμοί συνέβησαν σε παιδικές χαρές), • Διάγνωση (π.χ. πόσα καταγμάτων ή τραυματισμοί του εγκεφάλου συνέβησαν), • Μέρη του σώματος (π.χ. πόσοι τραυματισμοί στο κεφάλι συνέβησαν), • Εξέλιξη (π.χ. πόσοι άνθρωποι εισήχθησαν στα νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία), • Ημερομηνία (π.χ. πόσοι τραυματισμοί αντιμετωπίστηκαν σε ένα δεδομένο έτος ή εποχή), • Φύλο και ηλικία (π.χ. πόσοι τραυματισμοί συνέβησαν σε άνδρες ηλικίας 35-55). Ένα τέτοιο σύστημα καταγραφής δεδομένων μπορεί να ενισχυθεί, με επιπλέον φίλτρα. όπως πληροφορίες, για τις συνθήκες των ατυχημάτων και τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων, στο ατύχημα. Η βάση, με τα στοιχεία, για τους τραυματισμούς, είναι, επίσης, σημαντική, για άλλα πεδία, καθώς μία στις πέντε περιπτώσεις τραυματισμού, αφορά τροχαίο ατύχημα, ή ατύχημα, στο χώρο εργασίας. Η Ευρώπη πρέπει να καλύψει τη διαφορά. Στην Ε.Ε., σήμερα, μόνο λίγες χώρες συγκεντρώνουν, σε σταθερή βάση, στοιχεία τραυματισμών, από τα επείγοντα των νοσοκομείων. Η συλλογή δεδομένων έχει αποδειχθεί ότι είναι εφικτή, σε αυτές τις χώρες, αν και είναι σαφές ότι τέτοιες προσπάθειες συλλογής δεδομένων απαιτείται να υποστηρίζονται, από επαρκή χρηματοδότηση των νοσοκομείων αναφοράς, από τις δημόσιες αρχές. Το πρόσθετο κόστος της συλλογής δεδομένων είναι ελάχιστο, σε σύγκριση με το συνολικό κόστος ιατρικών δαπανών, που προκύπτουν, από αυτούς τους τραυματισμούς και το οποίο εκτιμάται, για ολόκληρη την Ε.Ε., στα 78 δισ. ευρώ ανά έτος. Το κόστος της συλλογής δεδομένων αντιπροσωπεύει μόνον ένα μικρό ποσοστό των άμεσων ιατρικών δαπανών, για τη θεραπεία των τραυματισμών, ενώ η διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων θα ενθαρρύνει σημαντικές μειώσεις τραυματισμών και τα οικονομικά οφέλη, που θα προκύψουν, θα υπερβαίνουν πολύ αυτό το επιπλέον οριακό κόστος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει μια κοινή δράση, για την παρακολούθηση των τραυματισμών, σε επίπεδο Ευρώπης, (JAMIE) μέχρι τις αρχές του 2014. Στοχεύει, στην επέκταση της τρέχουσας συλλογής δεδομένων τραυματισμών, σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. και των χωρών ΕΖΕΣ, αλλά οι περισσότερες κυβερνήσεις των κρατών - μελών και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αποτύχει να δώσουν την πολιτική δέσμευση, για τη συνέχιση της ανταλλαγής των στοιχείων, για τους τραυματισμούς, μετά το 2014. Μόνο μια επιβολή υποχρέωσης, για υποβολή στοιχείων, από όλα τα κράτη μέλη, σε συνδυασμό με μια ισχυρή ηγεσία και εποπτεία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα οδηγήσει, σε ένα βιώσιμο σύστημα, που θα μπορεί να συγκριθεί, με αυτά, που λειτουργούν, σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για να αναπτύξει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές στρατηγικές πρόληψης των ατυχημάτων και των τραυματισμών καθώς και να μπορεί να παρακολουθεί τα αποτελέσματά τους, η Ε.Ε. χρειάζεται κατανοητή και συγκρίσιμη πληροφόρηση. Οι σημαντικές διαφορές, που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, στη συγκέντρωση δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο, εμποδίζει τη δημιουργία των προϋποθέσεων πρόληψης ατυχημάτων, με σημαντικότατο κόστος, για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Χωρίς ακριβή δεδομένα, η ανάγκη, για πολιτικές, για την πρόληψη των τραυματισμών δεν αξιολογείται, σωστά. Ούτε η αποτελεσματικότητα των πολιτικών, που εφαρμόζονται, σε εθνικό, ή κοινοτικό επίπεδο μπορεί να αξιολογηθεί, σωστά. Ομοίως, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να καθοριστεί η πραγματική απόδοση των επενδύσεων, στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, που πραγματοποιούνται, από τα κράτη – μέλη, ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ε.Ε. πρέπει να εκπληρώσει το ρόλο της. ως διεθνής παράγοντας και παγκόσμιος εταίρος, παρέχοντας χρηματοδότηση, για μια βάση δεδομένων, για τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς, που θα καλύπτει το σύνολο της Ευρώπης και το οποίο θα πληροί τις καλές διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές, που αναπτύχθηκαν, από τις ΗΠΑ (CPSC) και την κοινή δράση για την παρακολούθηση των τραυματισμών στην Ευρώπη (JAMIE).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου