Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 2012-2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ Φορολογικός σύμβουλος επιχειρήσεων, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων Ειδικός σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Ε.Γ.Λ.Σ., και φορολογικών ελέγχων Αγρίνιο Σάββατο 30-3-2013 ώρα 09:30 Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλ/νιας Π. Σούλου 11 (παραπλεύρως ΟΤΕ) Αγρίνιο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ  Πως θα φορολογηθούν τα εισοδήματα φυσικών και νομικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014.  Φορολογία εισοδήματος μισθωτών - συνταξιούχων.  Νέα κλίμακα φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων. Αντικατάσταση αφορολογήτου με κλιμακούμενη μείωση φόρου. Από πότε ισχύει, πως θα γίνεται η παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.  Λοιπές μειώσεις φόρου (βάσει δαπανών που πραγματοποιούνται). Όλες οι αλλαγές στις σχετικές διατάξεις.  Αποδείξεις για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Τι αλλάζει.  Φορολογία πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού.  Φορολογία αμειβομένων με έκδοση Α.Π.Υ. (μπλοκάκια).  Ειδικά φορολογικά καθεστώτα (μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους).  Φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.  Φορολογία ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Παραδείγματα.  Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Παραδείγματα  Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) του Κ.Φ.Α.Σ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.  Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Παραδείγματα.  Φορολογία αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., εταίρων και διαχειριστών λοιπών εταιρειών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κ.λπ.). Παραδείγματα.  Κατάργηση ανεπάρκειας και ανακρίβειας των βιβλίων. Πως θα προσδιορίζεται από τον φορολογικό έλεγχο το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα όσων έχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.  Δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών. Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.  Φορολογία λοιπών εισοδημάτων.  Φορολογία του εισοδήματος από μισθώματα.  Φορολογία του εισοδήματος από μερίσματα ανωνύμων εταιρειών και διανεμόμενα κέρδη λοιπών εταιρειών.  Φορολογία του εισοδήματος από τόκους.  Φορολογία λοιπών εισοδημάτων (royalties κ.λπ.)  Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, (Τεκμήρια). Πως θα φορολογούνται όσοι δεν καλύπτουν τις αντικειμενικές δαπάνες και τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων με το δηλωθέν εισόδημα.  Φορολογική διαδικασία.  Υπόχρεοι και ημερομηνίες υποβολής δήλωσης.  Προκαταβολή και παρακράτηση φόρου εισοδήματος.  Οι κύριες αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου και την μετά τον έλεγχο διαδικασία.  Έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές). ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέλη των Συλλόγων οικονομικά τακτοποιημένα 10€ Μη μέλη και οικονομικά τακτοποιημένοι 30€ Υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. Φοιτητές Σπουδαστές ΔΩΡΕΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου