Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

ΕΛΓΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ.

Με αφορμή δημοσιεύματα περί δήθεν αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α για τους κτηνοτρόφους εν’ όψει της ασφαλιστικής περιόδου 2013 και για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων μας διευκρινίζουμε ότι: Κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της Δήλωσης Εκτροφής ήταν συχνό φαινόμενο να μην ασφαλίζονται τα αιγοπρόβατα κάτω του έτους είτε γιατί κατά την υποβολή της Δήλωσης Εκτροφής δεν συμπεριλαμβάνονταν στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του κτηνοτρόφου, είτε λόγω αδυναμίας πρόβλεψης του ακριβούς αριθμού αυτών, είτε λόγω παράλειψης του κτηνοτρόφου με συνέπεια τα ανήλικα ζώα του κοπαδιού να είναι ανασφάλιστα και σε περίπτωση απώλειας να μην αποζημιώνονται. Για τους λόγους αυτούς ο ΕΛ.Γ.Α στην ΚΥΑ ασφαλιζόμενης αξίας 2013 προχώρησε σε προσαύξηση 20% της ασφαλιστικής εισφοράς των θήλεων αιγοπροβάτων άνω του έτους προκειμένου να ασφαλίζονται ταυτόχρονα και τα αμνοερίφια του κοπαδιού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσιολογική ανανέωση του ζωικού κεφαλαίου ανέρχεται κατ’ έτος στο 20%. Σημειώνουμε ότι η συνολική ασφαλιστική εισφορά που θα καταβάλλει το 2013 ο κτηνοτρόφος για την ασφάλιση ενός θηλυκού προβάτου άνω του έτους και των αμνών του είναι μικρότερη από αυτή που θα κατέβαλε αν δηλώνονταν χωριστά με βάση τα ισχύοντα το 2012. Συγκεκριμένα για το 2013 η εισφορά για βελτιωμένο θηλυκό άνω του έτους και των ανηλίκων του ανέρχεται στο ποσό των 1,76€ ενώ αν δηλώνονταν χωριστά όπως το 2012 θα καταβαλλόταν εισφορά 1,46€ για το ενήλικο και 0,64€ για τα ανήλικα, δηλαδή συνολικά 2,1€. Ομοίως η εισφορά για το 2013 για αβελτίωτο πρόβατο άνω του έτους και του ανηλίκου για το 2013 ανέρχεται στο ποσό των 1,08€ ενώ αν δηλώνονταν χωριστά όπως το 2012 θα καταβαλλόταν εισφορά 1,28€, εκ των οποίων 0,90€ για το ενήλικο και 0,38€ για το ανήλικο. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι δεν προκύπτει αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς για το 2013, αντιθέτως υπάρχει μείωση και συγχρόνως αντιμετωπίζεται ένα διαδικαστικό έλλειμμα που δημιουργούσε «ανασφάλιστο» ζωικό κεφάλαιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου