Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνονται τα εξής: Η ανεργία και η αντιμετώπιση της αποτελούν ύψιστης προτεραιότη¬τας ζητήματα για το υπουργείο Εργασίας. Μόλις χθες, ανακοινώσαμε μία μεγάλη και σημαντική επιθετική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων ανέργων με επίκεντρο 75.000 ευκαιρίες εισόδου τους στην αγορά εργασίας για το 2014. Αν σε αυτό προσθέσουμε τις ήδη υλοποιούμενες δράσεις μέσα στο 2013 για 45.000 νέους ανέργους, δημιουργείται ένα ισχυρό πλέγμα παρέμβασης που αφορά σε 120.000 νέους. Δεν μένουμε, όμως, εδώ. Με τον ΟΑΕΔ και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, υλοποιούνται αλλά και σχεδιάζονται μία σειρά προγ¬ραμμάτων που αφορούν σε διάφορες κατηγορίες ανέργων και ευπα¬θών ομάδων. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας έχουμε θέσει, επιπλέον, και την ανάπτυξη σχετικής δράσης που αφορά σε οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση του. Σε κάθε περίπτωση θα είναι πλήρως εναρμο¬νισμένο με τους κανόνες επιλεξιμότητας που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου