Σάββατο 11 Μαΐου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

O Δήμος Αγρινίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Αγρινίου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2013 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αγρινίου πρόκειται να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: • Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1) (25 ώρες) • Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) • Τοπική Ιστορία (25 ώρες) • Περιβάλλον και καθημερινή ζωή (25 ώρες) Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Πληροφορίες και εγγραφές στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αγρινίου και στη διεύθυνση Λ.ΜΑΒΙΛΗ 6 (παλαιός σταθμός τρένου) τις εργάσιμες ημέρες από 9.30-13.30 μ.μ Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-39631 Δηλώσεις συμμετοχής από 13- 31 Μαΐου 2013 Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ο νέος κύκλος προγραμμάτων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου