Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Δήλωση Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη για την αξιολόγηση και την αναδιοργάνωση των Δομών του Δήμου.

Αποτελεί αναγκαιότητα να προχωρήσουμε άμεσα, συλλογικά και με απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τις επιλογές μας, στη ριζική αναδιοργάνωση των δομών και των υπηρεσιών του Δήμου μας, με βάση τις τωρινές αρμοδιότητες, το υπάρχον προσωπικό με τα δεδομένα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να επιτύχουμε το καλύτερα δυνατό αποτέλεσμα για το δημόσιο συμφέρον. Άλλωστε η επαναθεμελίωση των υπηρεσιών του δήμου, αποτελεί βασικό στοιχείο του δημοτικού μας προγράμματος», τόνισε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, αναφερόμενος στο πολιτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η δημοτική αρχή για την αυτοαξιολόγηση των δομών του δήμου. Και συνέχισε: «Η πατρίδα μας δεν βιώνει μόνο την οικονομική κρίση. Βιώνει ταυτόχρονα και την ανυπαρξία της δημόσιας διοίκησης, όσον αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ουσιαστικών δημόσιων πολιτικών. Απτό αποτέλεσμα των πελατειακών σχέσεων που κυριάρχησαν επί δεκαετίες από τους κυβερνώντες και δυστυχώς εξακολουθούν να επικρατούν ακόμη. Αδυναμία που επιτείνει την κρίση και την απαξίωση των θεσμών και της πολιτικής εκπροσώπησης. Παρ’ όλο που ως Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζουμε εδώ και τρία χρόνια την εχθρική πολιτική στάση των διαδοχικών κυβερνήσεων, με συνεχή αφαίμαξη πόρων, διόγκωση γραφειοκρατίας, συγκέντρωση και όχι αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πηγών ανάπτυξης, καθώς και με οριζόντιες απολύσεις εργαζομένων, πολιτικές που ευθέως αμφισβητούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ρόλο μας ως θεσμού τοπικής διακυβέρνησης, πρέπει να προχωρήσουμε μόνοι μας. Η αναμονή των άνωθεν αποφάσεων, σε συνδυασμό με τη στασιμότητα και την ακινησία, βολεύει στο πέρασμα αυτών των αντιδραστικών πολιτικών στην κοινωνία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε θα το κάνουν οι κυβερνώντες με το δικό τους τρόπο, αυτόν των ανθρωποθυσιών Τότε τη «νύφη» θα την πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Η κυβέρνηση σκόπιμα αδρανεί, για να μας φέρει προ τετελεσμένων γεγονότων εν όψει τους νέου κύματος διαθεσιμότητας – απολύσεων προσωπικού». Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από την εισήγηση της επιτροπής που ήδη δημοσιοποιήθηκε, με απόλυτη διαφάνεια. Η Ομάδα Εργασίας δεν θα εργαστεί αυθαίρετα και κατά τη δική της κρίση, όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης. Ως μεθοδολογικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ, το κείμενο «Προδιαγραφές του Έργου των Ομάδων Αξιολόγησης και Αναδιοργάνωσης των Δήμων» - που αξιοποιεί και συνθέτει τη μεθοδολογία εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ (ΕΕΤΑΑ 2007), το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δημόσιων οργανώσεων (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2005) και τη μεθοδολογία αξιολόγησης οργανωτικών δομών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης (ΥΔΜΗΔ, 2012 )-, ώστε να διασφαλιστεί κοινό μέτρο και συγκεκριμένος τρόπος στην αποτίμηση των δομών των δήμων και στη διατύπωση προτάσεων αναδιάρθρωσής τους. Το τελικό προϊόν της Ομάδας Εργασίας θα είναι μία έκθεση που θα διαρθρώνεται σε δύο μέρη: 1) Μέρος Α΄.: Αξιολόγηση των δομών του Δήμου, 2) Μέρος Β΄.: Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δομών του Δήμου. Καλώ όλες τις δημοτικές παρατάξεις να στηρίξουν αυτή μας την πρωτοβουλία. Το ίδιο περιμένουμε να κάνουν και οι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα και φυσικά οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου