Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

Πληρωμές ύψους 130 εκατ. ευρώ του ΥΠΑΑΤ στη διάρκεια του καλοκαιριού από 1η Ιουλίου 2013 έως σήμερα.

To Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού, από την 1η Ιουλίου έως και σήμερα, για τα επιχειρησιακά προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας για την περίοδο 2007-2013, οι οποίες ανήλθαν σε ποσό ύψους περίπου 130 εκ. ευρώ. Οι πληρωμές αυτές αφορούν πόρους που διατέθηκαν τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ). Το ΥπΑΑΤ διευκρινίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία πληρωμών που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών αφορούν στην περίοδο πριν τις 30 Ιουνίου 2013 και δεν φέρουν ενσωματωμένες τις πληρωμές που ανακοινώνονται σήμερα. Είναι γεγονός ότι, κάθε έτος, η εκτέλεση των πληρωμών, τόσο αυτών που βασίζονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό (π.χ. Εξισωτική αποζημίωση), όσο και αυτών που σχετίζονται με πληρωμές του ΠΔΕ, εμφανίζουν μία υστέρηση διότι χρειάζεται να υπογραφούν οι σχετικές αποφάσεις διάθεσης πιστώσεων και από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, υπογράφονται συνήθως την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Με αφορμή την ανακοίνωση πληρωμών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε ότι: «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων. Δεν διεκόπη η ροή της χρηματοδότησης και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληρωμής του ΥπΑΑΤ προς τους αγρότες και τους δικαιούχους στη δύσκολη συγκυρία. Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν επενδύσεις και δημόσια έργα, θα πρέπει οι δικαιούχοι να επιταχύνουν τις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε τα επίπεδα πληρωμών να εξασφαλίσουν την κάλυψη του στόχου ν+2 για τη χώρα μας για το 2013. Οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν εξασφαλισθεί και οι επενδυτές-δικαιούχοι να είναι σίγουροι ότι αμέσως μετά την υποβολή των δικαιολογητικών τους οι πληρωμές θα γίνονται άμεσα».. Πίνακας Πληρωμών Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας από 1/7/2013 έως 16/8/2013 ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό Πληρωμής € ΕΓΤΑΑ 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών 1.195.800,00 ΕΓΤΑΑ 113 Πρόωρη συνταξιοδότηση 14.234.772,35 ΕΓΤΑΑ 121 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) 1.394.307,60 ΕΓΤΑΑ 123 Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα 2.254.021,51 ΕΓΤΑΑ 125 Υποδομή σχετική με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας 5.405.288,11 ΕΓΤΑΑ 132 Συμμετοχή γεωργών σε προγράμματα για την ποιότητα τροφίμων 1.150,62 ΕΓΤΑΑ 144 Γεωργικές εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση εξαιτίας της μεταρρύθμισης της κοινής οργάνωσης της αγοράς 34.950,71 ΕΓΤΑΑ 211 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς ορεινών περιοχών 53.640.680,36 ΕΓΤΑΑ 212 Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στους γεωργούς περιοχών εκτός των ορεινών περιοχών 27.698.966,20 ΕΓΤΑΑ 214 Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 12.256.162,25 ΕΓΤΑΑ 216 Μη παραγωγικές επενδύσεις 117.209,04 ΕΓΤΑΑ 221 Πρώτη δάσωση γεωργικής γης 988.126,98 ΕΓΤΑΑ 226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης 1.059.882,94 ΕΓΤΑΑ 311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες 86.266,84 ΕΓΤΑΑ 312 Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 41.908,98 ΕΓΤΑΑ 313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 449.228,29 ΕΓΤΑΑ 321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό 37.300,16 ΕΓΤΑΑ 322 Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών 454.493,00 ΕΓΤΑΑ 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς 73.492,05 ΕΓΤΑΑ 411 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητα 379.168,35 ΕΓΤΑΑ 413 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση 2.492.974,20 ΕΓΤΑΑ 431 Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και ευαισθητοποίηση της περιοχής κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 925.734,77 ΕΓΤΑΑ 511 Τεχνική βοήθεια 1.122.817,93 Σύνολο - ΕΓΤΑΑ 126.344.703,24 ΕΤΑ 111 Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων 1.337.978,91 ΕΤΑ 333 Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, καταφύγια 832.013,13 ΕΤΑ 334 Ανάπτυξη νέων αγορών και εκστρατείες προώθησης 96.273,98 ΕΤΑ 551 Τεχνική βοήθεια 26.072,17 Σύνολο - ΕΤΑ 2.292.338,19 Γενικό άθροισμα 128.637.041,43

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου