Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

Ταξιδεύοντας με τρένο.

Οι συγκοινωνίες μέσω του σιδηροδρόμου, στην Ελλάδα, διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Ο.Σ.Ε., ο οποίος είναι δημόσια επιχείρηση και η λειτουργία του διέπεται, από νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ο.Σ.Ε. εξέδωσε χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή, στον οποίο περιγράφονται οι δραστηριότητες του οργανισμού και γίνεται αναφορά, στα δικαιώματα του Σιδηροδρόμου και των Επιβατών. • Το εισιτήριο, που αγοράζουμε, αποτελεί τη σύμβαση μεταφοράς, ανάμεσα, στον επιβάτη και στον Ο.Σ.Ε. • Εάν χάσουμε το εισιτήριό μας, δε μπορούμε ούτε να ταξιδέψουμε, ούτε να το αντικαταστήσουμε, ούτε να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω. (Αυτό δεν ισχύει, για τα ηλεκτρονικά εισιτήρια). • Αν θελήσουμε να ακυρώσουμε το ταξίδι μας, μπορούμε, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας: o Ή να αλλάξουμε την ημερομηνία του ταξιδιού μας και την αμαξοστοιχία, o Ή να παρατείνουμε την ισχύ του εισιτηρίου μας, για 6 μήνες. • Αν, όμως, έχουμε ηλεκτρονικό εισιτήριο, πρέπει να γνωρίζουμε: o Τα εισιτήρια προσφοράς 9 € και 19 € δεν είναι ακυρώσιμα και δε γίνεται, γι' αυτά, καμία τροποποίηση ημερομηνίας και ώρας ταξιδίου • Για τις ακυρώσεις των υπόλοιπων ηλεκτρονικών εισιτηρίων, ισχύουν οι εξής κανόνες: o Από 0 μέχρι 24 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, καθώς και μετά την αναχώρηση αυτής, χάνουμε το αντίτιμο του εισιτηρίου μας. o Από 24 μέχρι 48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, μας επιστρέφεται, με «κουπόνι ταξιδίου», το 50% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς μας. o Για ακύρωση, που γίνεται, σε χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο από 48 ώρες, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, μας επιστρέφεται, με «κουπόνι ταξιδίου», το 100% της συνολικής αξίας του τίτλου μεταφοράς μας. • Το «κουπόνι ταξιδίου» ισχύει, για 6 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσής του, δεν είναι τίτλος μεταφοράς και ανταλλάσσεται (στο αντίτιμο που αναγράφεται σε αυτό), με τον τίτλο μεταφοράς, που επιθυμούμε, για επόμενο ταξίδι μας. • Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε το μηχανογραφημένο εισιτήριό μας, μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, θα πρέπει να καταβάλλουμε την προβλεπόμενη προσαύξηση, στην τιμή του εισιτηρίου. Επειδή, πουθενά, στο Χ.Υ.Κ., δεν αναφέρεται ποιο είναι το ποσό της προβλεπόμενης αύξησης, καλόν είναι να κάνουμε τη σχετική ερώτηση, όταν εκδίδεται το εισιτήριό μας. • Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε τη μεταφορά αποσκευών ή συνοδευόμενου αυτοκινήτου, μας επιστρέφεται το κόμιστρο και το αντίτιμο των καρτών και των προσφορών, εφόσον η ακύρωση γίνει, πριν την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας. Εάν η ακύρωση γίνει μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας, θα πληρώσουμε πρόστιμο, το οποίο, όμως, δεν αναφέρεται, στο Χ.Υ.Κ. και καλό θα είναι να κάνουμε και αυτή την ερώτηση, πριν πληρώσουμε τα κόμιστρα. • Εάν ακυρωθεί δρομολόγιο, με υπαιτιότητα του Ο.Σ.Ε., η λόγω ανωτέρας βίας, μας επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου μας, του κομίστρου των αποσκευών ή των συνοδευόμενων αυτοκινήτων, στο ακέραιο. • Εάν, από λάθος, πληρώσουμε περισσότερα χρήματα, για το εισιτήριό μας, δικαιούμαστε τη διαφορά. Εάν πληρώσουμε λιγότερα χρήματα, πρέπει να καταβάλλουμε τη διαφορά. • Εάν, ταξιδεύουμε, χωρίς εισιτήριο, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου και πρόστιμο. • Οι αποσκευές μικρού όγκου μεταφέρονται, δωρεάν, ως χειραποσκευές. • Αν υπάρξει βλάβη ή απώλεια των αποσκευών χειρός, αυτών δηλαδή, που μεταφέρονται, από τον επιβάτη, δεν υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε., για καταβολή αποζημίωσης, παρά μόνο όταν αποδεικνύεται υπαιτιότητα του Ο.Σ.Ε. • Αποσκευές μεγαλύτερου όγκου παραδίδονται, ως «εγγραμμένες αποσκευές», για μεταφορά, έναντι κομίστρου. • Για τις «εγγραμμένες αποσκευές», υπάρχει ευθύνη του Ο.Σ.Ε., η οποία αρχίζει, από την παραλαβή τους, στο γραφείο αποσκευών και περαιώνεται, με την παράδοσή τους στους δικαιούχους. • Σε περίπτωση μερικής ή ολικής απώλειας «εγγεγραμμένων αποσκευών» και εφόσον αποδείξουμε την πραγματική τους αξία, αποζημιωνόμαστε, με ανώτατο ποσό 1,20 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο. Στην περίπτωση μερικής ή ολικής απώλειας, μας επιστρέφονται και τα κόμιστρα. • Σε περίπτωση βλάβης της αποσκευής, ο Ο.Σ.Ε. μας αποζημιώνει, μέχρι το ποσό της μείωσης της αξίας τους. • Σε περίπτωση καθυστέρησης των αποσκευών, αν δεν αποδείξουμε τη ζημιά, που υποστήκαμε, αποζημιωνόμαστε, με 0,01 ευρώ, ανά χιλιόγραμμο, για κάθε 24ωρο καθυστέρησης. Αν αποδείξουμε τη ζημία μας, το ποσό αυτό τετραπλασιάζεται. • Κατά την παράδοση των αποσκευών μας, μπορούμε να δηλώσουμε ότι επιθυμούμε ιδιαίτερη αποζημίωση, σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης των αποσκευών μας. • Σε περίπτωση ατυχήματος, για το οποίο ευθύνεται ο Ο.Σ.Ε., τρομοκρατικές ενέργειες η επιθέσεις, κατά των αμαξοστοιχιών, δικαιούμαστε ασφαλιστική κάλυψη, τόσο για εμάς, όσο και για τις αποσκευές μας. • Εάν υπάρχει καθυστέρηση, δικαιούμαστε: o Από 0 – 60 λεπτά, καμία έκπτωση, για επόμενο ταξίδι. o Από 61 – 120 λεπτά, χορηγείται έκπτωση, για επόμενο ταξίδι, ίση με το 25% της αξίας του τίτλου μεταφοράς μας. o Από 121 – 180 λεπτά, χορηγείται έκπτωση, για επόμενο ταξίδι, ίση με το 50% της αξίας του τίτλου μεταφοράς μας. o Άνω των 180 λεπτών, χορηγείται έκπτωση, για επόμενο ταξίδι, ίση με το 100% του τίτλου μεταφοράς μας. o Καμία έκπτωση δε χορηγείται, εφόσον την ζητήσουμε, μετά το πέρας ενός μηνός, από το ταξίδι μας. • Εάν υπάρχει καθυστέρηση αναχώρησης ή κατάργηση δρομολογίου (κατάργηση θεωρείται η καθυστέρηση, πάνω από 3 ώρες) μπορούμε: • Ή να διακόψουμε το ταξίδι μας και να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για το τμήμα της διαδρομής, που δεν πραγματοποιήθηκε, • Ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, με το επόμενο δρομολόγιο, ακόμα και με ανώτερης κατηγορίας και θέσης τρένο, • Ή να επιστρέψουμε, ατελώς, με το πρώτο τραίνο, στην αφετηρία και να αξιώσουμε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου. • Εάν υπάρχει καθυστέρηση ή κατάργηση στις διεθνείς μεταφορές, μπορούμε: • Ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, με ανώτερης κατηγορίας και θέσης δρομολόγιο, • Ή να παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος του εισιτηρίου. • Ο Ο.Σ.Ε. παρέχει μειωμένα τιμολόγια και ειδικές προσφορές, για: • Πολυτέκνους • Α.Μ.Ε.Α. • Μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές • Παιδιά, έως 12 ετών • Άτομα, με ηλικία, άνω των 60 ετών • Οικογένειες • Νέους, κάτω των 26 ετών • Ανάπηρους πολέμου και συνοδούς τους • Εισιτήρια – κάρτες πολλαπλών διαδρομών • Ομαδικά εισιτήρια Άτομα με αναπηρία: • Τα Α.Μ.Ε.Α. εξυπηρετούνται, κατά προτεραιότητα, όπου υπάρχει συνωστισμός. • Σε περίπτωση, που εκδοθεί εισιτήριο, για Α.Μ.Ε.Α., τηλεφωνικά, η παράδοση γίνεται, δωρεάν, στο σπίτι (σε ορισμένες περιοχές της Αττικής). • Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματα των Α.Μ.Ε.Α., στο τηλεφωνικό κέντρο 1110 και στην ιστοσελίδα http://www.trainose.gr . Παράπονα – καταγγελίες: • Για παράπονα και καταγγελίες, μπορούμε να απευθυνθούμε: • Στους επικεφαλής των σταθμών και των αμαξοστοιχιών. • Στις υπηρεσίες πωλήσεων του Ο.Σ.Ε., Καρόλου 1-3, 10437 Αθήνα • Στην υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών, ΟΣΕ τηλέφωνο 1110. • Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1520. • Στη Συνήγορο του Καταναλωτή, εφόσον ο Ο.Σ.Ε. δεν έχει επιλύσει την καταγγελία μας, στα τηλέφωνα 210 6460862, 210 6460814 και 210 6460612. • Στο ΚΕ.Π.ΚΑ., στο γραφείο καταγγελιών του ΚΕ.Π.ΚΑ., στο τμήμα εξυπηρέτησης Καταναλωτών: τηλ. 2310 233.333, ώρες 09:00 – 14:30. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο με το Χ.Υ.Κ. του Ο.Σ.Ε. υπάρχουν πολλές ασάφειες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Επίσης, οι ευθύνες του Ο.Σ.Ε., για αποζημίωση, είναι από ελάχιστες ως ανύπαρκτες. Δυστυχώς, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1371/2007, που προβλέπει, πιο σωστές αποζημιώσεις, προς τους καταναλωτές, ενσωματώθηκε, στην ελληνική νομοθεσία, στα τέλη του 2009, αλλά εξαιρέθηκαν, για 5 έτη (κατ’ αρχάς), οι διατάξεις, που αφορούν τα δικαιώματα αυτά των επιβατών. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, στα κυλικεία των επιβατικών αμαξοστοιχιών ΟΣΕ ισχύουν συγκεκριμένες τιμές, για καφέ, νερό, σάντουιτς. Ας ενημερωθούμε, από την ιστοσελίδα του ΚΕ.Π.ΚΑ. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, εύχεται καλό καλοκαίρι, χωρίς ταλαιπωρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου