Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Εγκρίθηκε η διαδικασία ανοικτής δημοπρασίας για τη Μικρή Περιμετρική.

Εγκρίθηκε από το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας η διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση Μικρής Περιμετρικής Πατρών (ΜΠΠ) και κατασκευή αγωγού ομβρίων Σ1 περιοχής Αρόης» προϋπολογισμού 27.000.00 ευρώ. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα που γίνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την επανεκκίνηση της κατασκευής της Μικρής Περιμετρικής Πατρών και την κατασκευή του αγωγού ομβρίων στην περιοχή της Αρόης. Έτσι η ανάθεση του έργου σε ανάδοχο για την ολοκλήρωση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών εγκρίθηκε οριστικά να γίνει με την εφαρμογή της διαδικασίας «περί ανοικτής δημοπρασίας» και πλέον απομένει η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. «Το σημαντικό αυτό έργο για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα για την Πάτρα πρόκειται επιτέλους να ξεκινήσει και πάλι μετά από χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων, κυρίως λόγων των σοβαρών τεχνικών και νομικών εκκρεμοτήτων» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προσθέτοντας πως «η παράδοσή του στους πολίτες θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και κυρίως στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης. Το έργο αυτό καρκινοβατούσε για χρόνια και πλέον είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχει βρεθεί λύση για την ολοκλήρωσή του». Όπως επεσήμανε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών Νίκος Υφαντής για το ανωτέρω έργο υπάρχουν επικαιροποιημένες και εγκεκριμένες οριστικές μελέτες, ενώ τροποποιήθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός από 25,8 σε 27 εκατομμύρια ευρώ, όπως προέκυψε μετά από επανεκτίμηση κρισίμων στοιχείων που επανεξετάστηκαν από την Υπηρεσία και εγκρίθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή και τα οποία αναδείχθηκαν από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δαπανών και συγκεκριμένα των απολογιστικών δαπανών και της επισφάλειας που αυτές εμπεριέχουν στον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από πλευράς της Υπηρεσίας. «Η επιμέτρηση και πιστοποίηση απολογιστικά εργασιών είναι δυσχερής, η όλη διαδικασία επισφαλής. Για τα στοιχειά αυτά, δυνατή είναι μόνο η προεκτίμηση εργασιών, βάσει της εμπειρίας και της διατιθέμενης γνώσης, και με αναπόφευκτη την πιθανότητα υπερβάσης (ή και μείωσης) ποσοτήτων, αναλόγως των ευρημάτων κατά τον έλεγχο. Η τελική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών δεν προκύπτει με επιμέτρηση εργασιών που έχουν καθορισμένη τιμή σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Μελέτης και την έκπτωση του αναδόχου, αλλά από παρακολούθηση και απολογισμό του συνόλου των δαπανών. Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε σκόπιμη, ασφαλέστερη, οικονομικά αποδεκτή και περισσότερο αξιόπιστη η τροποποίηση της αρχικής επιλογής, δηλαδή η αντικατάσταση της δαπάνης των “απολογιστικών εργασιών” με αντίστοιχα τιμολογημένες εργασίες, βάσει των άρθρων του εγκεκριμένου “Ενιαίου Τιμολογίου Έργων”, με αύξηση όσων ποσοτήτων ενδέχεται να προκύψουν». Και κατέληξε ο κ. Υφαντής: «Ως εκ τούτου αν και ο προϋπολογισμός μελέτης παρουσιάζεται αυξημένος, το τελικό αποτέλεσμα με την τιμολόγηση όλων των εργασιών, είναι ασφαλέστερο, αποδοτικότερο και οπωσδήποτε πλέον αξιόπιστο, τηρουμένων των αναλογιών και των διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων, σε σχέση με τις “απολογιστικές εργασίες”». Να υπενθυμίσουμε πως το μήκος των εργασιών είναι από την οδό ασυρμάτου Αρόης Χ.Θ.1+357 έως την πλατεία Ταμπαχάνα Χ.Θ.2+872,58 και έχει προϋπολογισμό 25,8 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου