Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

Προστασία των εσπεριδοειδών από τον ιό της Τριστέτσας

Μια από τις πλέον επικίνδυνες και καταστροφικές ασθένειες των εσπεριδοειδών έχουν εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην χώρα μας. Πρόκειται για τον ιό της Τριστέτσας, ο οποίος παρουσιάζει συμπτώματα όπως βοθριώσεις στο ξύλο, πρωιμότητα και μειωμένο μέγεθος καρπών, εξασθένηση από ξηράνσεις κλάδων και εναπομείναντα φύλλα μπρούτζινης χροιάς, ενώ μεταδίδεται με τις αφίδες και όχι με μηχανικά μέσα. H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει: Με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 690/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται ολόκληρο το έδαφος της Ελλάδος ως Προστατευόμενη Ζώνη για την Τριστέτσα (πλην της Ενότητας Αργολίδας, Εκτελεστικός Κανονισμός 436/2011 της Επιτροπής), δηλαδή δεν έχει εγκατασταθεί στη Χώρα μας παρά το ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εγκατάσταση του. Παρ’ όλα αυτά ο ιός της Τριστέτσας έχει εντοπιστεί σε περιοχές των ενοτήτων Αττικής, Κορινθίας, Λακωνίας και Χανίων. Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι αν χαθεί το προνόμιο της Προστατευόμενης Ζώνης αναμένονται αθρόες εισαγωγές καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους και πολλαπλασιαστικού υλικού, με ενδεχομένως αμφίβολης εγκυρότητας φυτοϋγειονομικά διαβατήρια. Τέλος, για να προστατευτεί η υγεία των εσπεριδοειδών της Ενότητάς μας αλλά και για να διατηρηθεί ο χαρακτηρισμός της Χώρα μας ως Προστατευόμενη ζώνη, θα πρέπει στην περιοχή δικαιοδοσίας της Υπηρεσίας μας: • η προμήθεια δενδρυλλίων να γίνεται μόνο από νόμιμα Ελληνικά φυτώρια, τα οποία θα έχουν ελεγχεί για τον Ιό της Τριστέτσας από τις αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ, ΚΕΠΠΥΕΛ, ΠΚΠΦ & ΠΕ του ΥπΑΑΤ). • να μη χρησιμοποιούνται σε καμιά περίπτωση δενδρύλλια ή εμβόλια που ήλθαν από το εξωτερικό χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας. • η λήψη εμβολίων να γίνεται από δένδρα που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί εργαστηριακό έλεγχο. • με την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων να ειδοποιούνται άμεσα οι γεωργικές υπηρεσίες για τη διενέργεια ελέγχων, δειγματοληψιών και εργαστηριακών εξετάσεων Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία η διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί εσπεριδοειδών μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2610–453995 και 2610–452279.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου