Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013

Μήνας Ενιαίας Αγοράς: Μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη.

Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς, είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, ο οποίος θα λάβει χώρα από 23 Σεπτεμβρίου έως 23 Οκτωβρίου 2013. Θα συγκεντρώσει διαδικτυακά πολίτες και διαμορφωτές πολιτικής της ΕΕ για να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής, τις προκλήσεις, που παραμένουν και ιδέες, για το μέλλον. Από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 μπορούμε να υποβάλουμε ιδέες σε αυτόν τον ιστότοπο (http://www.yourideasforeurope.eu/el) και να συνδεθούμε με επιχειρήσεις, οργανισμούς, διαμορφωτές πολιτικής και ηγέτες της ΕΕ, για να συζητήσουμε, πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ενιαία Αγορά. Οι ιδέες μας, κατόπιν, θα μπορούν να κοινοποιηθούν, να σχολιαστούν και να τεθούν σε ψηφοφορία. Συγκεκριμένα, οι πολίτες της ΕΕ προσκαλούμαστε να συμμετέχουμε σε ηλεκτρονικές θεματικές συνομιλίες με διαμορφωτές πολιτικής και ειδικούς. Ο Μήνας Ενιαίας Αγοράς είναι χωρισμένος σε τέσσερεις θεματικές εβδομάδες: • Θέσεις Εργασίας: Εργασία και Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στην Ευρώπη (23-25 Σεπτεμβρίου 2013) • Κοινωνικά Δικαιώματα: Τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Προστασία στην Ενιαία Αγορά (30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2013) • Τράπεζες: η Ευρώπη, οι Τράπεζες και Εσείς (07-09 Οκτωβρίου 2013) • Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Αγοράζοντας, Πουλώντας και Επικοινωνώντας ηλεκτρονικά (14-16 Οκτωβρίου 2013) Ο Μήνας θα κλείσει με μια τηλεοπτική συζήτηση στο Euronews, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο την 23η Οκτωβρίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου