Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Στην 41η Γενική Συνέλευση της CPMR ο Κώστας Καρπέτας.

Στην 41η Γενική Συνέλευση της CPMR (Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης) που θα λάβει χώρα στο Σαιν Μαλό στη Βρετάνη της Γαλλίας, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καρπέτας. Η Γενική Συνέλευση συμπίπτει με την 40η επέτειο από την ίδρυση της CPMR και εξαιτίας αυτού, πέραν των Περιφερειών – μελών, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και πολλές προσωπικότητες και αξιωματούχοι της Ε.Ε., προκειμένου να συζητηθούν τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η πολιτική συνοχής και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η εξωτερική αγορά και η βιομηχανική πολιτική, το μέλλον των Μακροπεριφερειών και οι στρατηγικές γειτονίας της Ε.Ε. και η γαλάζια ανάπτυξη μέσα από τις θαλάσσιες στρατηγικές. Παράλληλα με τη Γενική Συνέλευση της CPMR, ο κ. Καρπέτας θα συμμετάσχει και στις εργασίες της Ολομέλειας της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, στην οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει την αντιπροεδρία, καθώς επίσης και στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας (task force της CPMR) για την Αδριατική – Ιόνιο, κατά την οποία θα εξεταστούν οι τρέχουσες εξελίξεις για την Μακροπεριφερειακή Στρατηγική στην περιοχή. «Σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθούν να υφίστανται οι δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την προσπάθεια να ξεπεραστεί η κρίση και να επιτευχθεί μια νέα ισορροπία στον πλανήτη. Αυτή η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη στους κόλπους της ίδιας της Ευρώπης όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη και ταραγμένη. Ιδίως στα κράτη που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη δυσπιστία των αγορών, ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος λαμβάνει διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής» υπογράμμισε ο κ. Καρπέτας και κατέληξε: «Η Περιφέρειά μας είναι υπέρμαχος του ευρωπαϊκού μέλλοντος, ωστόσο απαιτείται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, συνεννόηση και συνεργασία». Η παρουσία του Κ. Καρπέτα στις εργασίες της Συνέλευσης, της Ολομέλειας και της Ομάδας Εργασίας είναι πολύ σημαντική για την πορεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ε.Ε., καθώς θα συζητηθούν φλέγοντα θέματα και ιδίως το θέμα της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου για το οποίο η Περιφέρεια Δ.Ε. έχει παλέψει σκληρά και έχει συμπεριλάβει στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Η CPMR είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί από το 1973 και συγκεντρώνει 160 Περιφέρειες από 28 κράτη - μέλη και μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας πάνω από 200 εκατομμύρια πολίτες και αποτελεί επίσημο συνομιλητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου