Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίαση 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΔΕΠΙΝ 2007-2013.

Στη διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής στην κατεύθυνση της αειφορίας, της κοινωνικής συνοχής, που θα μεριμνά για τις πλέον ευαίσθητες και αδύναμες κατηγορίες, και που θα παρέχει ελπίδα για το μέλλον, κάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τα μέλη της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων - ΔΕΠΙΝ 2007-2013. Η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα υπό την προεδρία του Α. Κατσιφάρα, με την παρουσία των Περιφερειαρχών Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη και Ιονίων Νήσων Σπυρίδωνα Σπύρου, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλη Αγγελάκα, εκπρόσωπων των τριών Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, εκπρόσωπων του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, της Αρχής Πιστοποίησης, του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων των τριών Περιφερειών κ.α. Κατά τον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας αναφέρθηκε στο κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής που είναι η συνεχιζόμενη κρίση, που μαστίζει τη χώρα μας σε πολλαπλά επίπεδα και τα εφαρμοζόμενα μέτρα λιτότητας, που έχουν εξαντλήσει την κοινωνία, ενώ τόνισε πως τα τελευταία θλιβερά γεγονότα, είναι αδιάψευστος μάρτυρας του ότι στην ελληνική πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί ένα ζοφερό υπόβαθρο όπου επικρατούν: η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία, η οργή, ο φόβος, το μίσος, η έλλειψη ελπίδας. «Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της σημερινής συγκυρίας είναι ότι βρισκόμαστε στους τελευταίους μήνες της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Αυτό σημαίνει ότι το Πρόγραμμα βρίσκεται σε σημαντικά προχωρημένη φάση υλοποίησης και πλέον πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στη λήψη και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής του Προγράμματος στα νέα δεδομένα και της περαιτέρω επιτάχυνσης της εφαρμογής του» σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας. Κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας τόνισε πως «οι Περιφέρειές, μέσα από τη συμμετοχή μας στο σχεδιασμό για τη νέα προγραμματική περίοδο, δεν πρέπει να περιοριστούμε απλά στην αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών από την κρίση, αλλά να σχεδιάσουμε τις απαραίτητες πολιτικές για μια βιώσιμη μεταρρύθμιση του μοντέλου ανάπτυξης των οικονομιών και των κοινωνιών των περιοχών μας» ενώ συμπλήρωσε πως «το μοντέλο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 με τα 5 Περιφερειακά Προγράμματα και το σύστημα των εκχωρήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία δεν απέδωσε. Πρέπει να ακολουθηθεί μια νέα στρατηγική βασισμένη στην αρχιτεκτονική των 13 αιρετών Περιφερειών που διαμορφώθηκαν με τον «Καλλικράτη». Παράλληλα τόνισε πως θα πρέπει επιτέλους να παταχθεί το τέρας της γραφειοκρατίας που καθυστερεί την εκτέλεση των έργων με αποτέλεσμα την απώλεια Ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτό γιατί το νέο ΕΣΠΑ πρέπει να υλοποιηθεί αποτελεσματικότερα, ταχύτερα και κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον κατά την ομιλία του, έκανε αναφορά στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως η Ιονία Οδός, η Ολυμπία Οδός, το Φυσικό Αέριο και ο Σιδηρόδρομος, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας: «Μέσα από μια τιτάνια προσπάθεια, όπου αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυσκολίες, κάναμε τις αναγκαίες αλλαγές με ταχύτητα, στοχεύσαμε, και επιτύχαμε, το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας να μπει σε εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς νέων εντάξεων και απορροφήσεων πόρων, με βασικό στόχο να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ που προορίζεται για την κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειάς μας». «Η επιτάχυνση του Προγράμματος τα τελευταία δύο χρόνια με την προώθηση, ένταξη και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας είναι εμφανής, όμως είναι επιτακτική η αναμόρφωση του συστήματος επιλογής-σχεδιασμού-αξιολόγησης-υλοποίησης των έργων για το νέο ΕΣΠΑ, για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της νέας περιόδου. Σε ότι αφορά το σχεδιασμό/μελέτη και την ωρίμανση των έργων, νομίζω ότι Περιφέρειες και Δήμοι θα πρέπει να εμπιστευθούμε το στελεχιακό δυναμικό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται ο ρόλος των εξωτερικών μελετητών, αλλά να χρησιμοποιούνται εκεί που πραγματικά υπάρχει έλλειμμα τεχνογνωσίας» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Και κατέληξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Α. Κατσιφάρας: «Για το κάθε έργο απαιτείται σοβαρή και αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση και συνεχής πληροφόρηση του κοινού. Ιδίως σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο δημόσιο έλεγχο, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση στους πολίτες. Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί η ύπαρξη ενός Περιφερειακού Ταμείου Ανατροφοδοτούμενης Χρηματοδότησης για έργα που θα πρέπει να παράγουν έσοδα, με βασικό στόχο τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για την υλοποίηση καλύτερων και ανταποδοτικών έργων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου