Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ότι στις 22-05-2012 δόθηκε στην υπηρεσία πρόνοιας πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων των απογραφέντων, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ Π2α/Γ.Π.οικ35099/2-4-2012 (ΦΕΚ 1049/4-4-2012, τεύχος Β)), θα αποσταλούν οι καταστάσεις πληρωμών των δικαιούχων στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την έγκριση της σχετικής πίστωσης και θα ακολουθήσει η καταβολή των επιδομάτων μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε. Όσοι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων δεν απογράφησαν κατά το διάστημα της απογραφής από 1-2-2012 εώς 15-3-2012, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα πρόνοιας της Δημοτικής Ενότητας Αμφιλοχίας για να απογραφούν, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1. Α.Φ.Μ 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 3. Α.Μ.Κ.Α 4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ,όπου θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ. Με την ολοκλήρωση της απογραφής θα μπορούν στην επόμενη πληρωμή να λάβουν το προνοιακό επίδομα αναδρομικά από 1-3-2012. Η υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου Αμφιλοχίας είναι στη διάθεση των δικαιούχων για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση . Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2642022266, (Χούτας Γεώργιος) 2642023266, (Θεοδωρέλος Ελευθέριος) 2642360421, (Σιακαπέτη Παναγιώτα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου