Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Κονδύλια συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ τίθενται στη διάθεση των δικαιούχων φορέων της Δυτικής Ελλάδας (Περιφέρεια και Δήμοι) για έργα που αφορούν περιφερειακές και τοπικές οδούς καθώς επίσης και για παρεμβάσεις ολοκλήρωσης ή αναβάθμισης του οδικού δικτύου αστικών μεταφορών και διασυνδέσεων. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη καθώς με τον τρόπο αυτό αποκτώνται τα χρηματοδοτικά μέσα για βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Δήμων της Περιφέρειας. Τα χρήματα θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας και ήδη άνοιξε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων. Η σχετική απόφαση υπογράφτηκε από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα και το χρονικό διάστημα για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Οι παρεμβάσεις και τα έργα, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αφορούν βελτιώσεις σε οδούς, πλην αυτοκινητοδρόμων και εκτός του εθνικού οδικού δικτύου, και θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη συνέχεια στα οδικά δίκτυα και την τόνωση της τουριστικής και αστικής ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. Οι δικαιούχοι, Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και ταυτόχρονα οφείλουν να καταθέσουν Αίτηση Χρηματοδότησης, Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης πράξης, βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου καθώς και μια σειρά λοιπών στοιχείων, για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφεύγουν για πληροφορίες στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας. Να σημειωθεί ότι μετά την υποβολή των προτάσεων θα ακολουθήσει, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, η αξιολόγησή τους που καταλήγει με απόφαση του Περιφερειάρχη για ένταξη του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου