Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ...

Πρώτιστος στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η έλευσηhttp://www.acheloostv.gr/news/2018/02/28/%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a6%ce%95%ce%a1%ce%95%ce%99%ce%91-%ce%94%ce%a5%ce%a4%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3-%ce%95%ce%9b%ce%9b%ce%91%ce%94%ce%91%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%99%ce%a3%ce%a4%ce%9f/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου