Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ...

Την 11η Δεκεμβρίου συμπληρώθηκαν 6 χρόνια προσφοράς σεhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/12/28/%ce%95%ce%9e%ce%99-%ce%a7%ce%a1%ce%9f%ce%9d%ce%99%ce%91-%ce%94%ce%99%ce%91%ce%a1%ce%9a%ce%9f%ce%a5%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91%ce%a3-%ce%a4%ce%a9%ce%9d-%ce%a3%ce%a5%ce%a3/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου