Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΣΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ,ΤΟΥ...

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιερής Πόληςhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/07/31/%ce%a0%ce%a1%ce%a9%ce%a4%ce%9f%ce%9a%ce%9f%ce%9b%ce%9b%ce%9f-%ce%a3%ce%a5%ce%9d%ce%95%ce%a3%ce%a1%ce%93%ce%91%ce%a3%ce%99%ce%91%ce%a3-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%94-%ce%99-%ce%a0-%ce%9c%ce%95%ce%a3%ce%9f/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου