Τρίτη 25 Απριλίου 2017

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ...

Η συνολική προσέγγιση του προβλήματος της διαχείρισης τωνhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/04/25/%ce%95%ce%a5%ce%a1%ce%95%ce%99%ce%91-%ce%a3%ce%a5%ce%a3%ce%9a%ce%95%ce%a8%ce%97-%ce%a3%ce%a4%ce%9f-%ce%a5%ce%a0%ce%9f%ce%a5%ce%a1%ce%93%ce%95%ce%99%ce%9f-%ce%95%ce%a3%ce%a9%ce%a4%ce%95%ce%99%ce%9a/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου