Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ...

Την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα που έχει η κατάρτιση και ηhttp://www.acheloostv.gr/news/2017/01/31/%ce%91%ce%a0%ce%9f%ce%9a%ce%95%ce%9d%ce%a4%ce%a1%ce%a9%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%97-%ce%94%ce%99%ce%9f%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%ce%97-%ce%a0%ce%95%ce%9b%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%9d%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%9f%ce%a5/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου