Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013

Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης για Επιτροπή των Περιφερειών, Μακροπεριφέρεια και Open Days.

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, μαζί με στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, για να συμμετάσχει, στις εργασίες της 103ης Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που πραγματοποιείται μέχρι και την Τετάρτη (7-9 Οκτωβρίου 2013). Η 103η Ολομέλεια της ΕτΠ συμπίπτει με την 11η διοργάνωση των Ημερών Ελεύθερης Προσέλευσης (OPEN DAYS) της ΕΕ, που φέτος έχει θέμα «Οι Περιφέρειες και οι Πόλεις της Ευρώπης Ξεκινούν Δυναμικά προς το 2020» και κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της ΕτΠ, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, θα κηρυχθεί επίσημα η έναρξη των φετινών OPEN DAYS με τη συμμετοχή των José Manuel Barroso (Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Martin Schulz (Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) και Johannes Hahn (Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για την Περιφερειακή Πολιτική) και θα ακολουθήσει συζήτηση για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο της Επιτροπής των Περιφερειών, αύριο Τρίτη 8 Οκτωβρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατικής-Ιονίου» της ΕτΠ, όπου είναι Α’ Αντιπρόεδρος, με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία των θεματικών προτεραιοτήτων της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου, καθώς το τελικό Σχέδιο Δράσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και να αρχίσει η εφαρμογή του μέσα στο Α’ εξάμηνο του 2014. Μάλιστα, για το ίδιο θέμα διοργανώνεται την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, ειδική εκδήλωση – συζήτηση στο πλαίσιο των OPEN DAYS με τίτλο «Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου: Από τη Στρατηγική στη Δράση». Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή των Περιφερειών είναι θεσμικό σώμα με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ πριν από τη λήψη αποφάσεων της ΕΕ για ζητήματα που αφορούν άμεσα τις αρχές τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Από τις Ελληνικές Περιφέρειες τακτικά μέλη της ΕτΠ είναι οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στην 103η Ολομέλεια της Επιτροπής Περιφερειών είναι η 4η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η θέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σχετικά με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και το συμπαγές φυσικό αέριο και το έγκλειστο πετρέλαιο (μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες), η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον, η δέσμη μέτρων της ΕΕ για τις κοινωνικές επενδύσεις, το Πρόγραμμα δράσης για την "Επιχειρηματικότητα 2020" και η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου